3 decembrie – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi

0
250

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, marcată anual la data de 3 decembrie, va fi serbată în fiecare căsuță și centru din subordinea DGASPC Vrancea, atât în structurile care ocrotesc adulți, cât și în cele care ocrotesc copii.

Ne dorim ca evenimentele care vor avea loc în structurile aflate în subordinea DGAPSC Vrancea, să devină un reper în conștientizarea problematicii dizabilității și să ne ajute să înțelegem că dizabilitatea este parte a condiţiei umane.

Integrarea și incluziunea persoanelor cu dizabilități sunt condiții ale respectării drepturilor fiecărui cetățean. Deficiențele, dizabilitățile, pot fi vizibile sau invizibile, permanente ori temporare, progresive, sau chiar regressive. De cele mai multe ori, defectele vizibile ale unui handicap pot conduce la discriminare din partea societății și implicit la diminuarea libertății de expresie și de acțiune. Fiecare dintre noi poate dobândi dizabilităţi mai mult sau mai puţin grave în timpul vieţii, iar prin aceasta trebuie să realizăm, o dată în plus, că este fundamental greşit ca imaginea în societate a persoanelor cu dizabilităţi să fie rezultatul prejudecăţilor, al stigmatizării şi al discriminării.

Data de 3 decembrie reprezintă un prilej şi o şansă, în acelaşi timp, pentru a fi solidari cu cei vulnerabili, pentru a încerca să cunoaştem experienţe, să înţelegem situaţii, să ne asumăm efortul de a construi o viaţă fără bariere, să promovăm înţelegerea dizabilităţii şi să ne mobilizăm pentru asigurarea unei vieţi demne pentru toți cetățenii.

O persoană cu dizabilităţi trebuie să se poată bucura de drepturi, să-şi poată şi îndeplini rolul în societate, importantă fiind accentuarea abilităților unei persoane, nu a dizabilităților. Acesta este un aspect important şi pentru societate, în ansamblul său. Dreptul tuturor cetăţenilor de a participa la viaţa publică este esenţial în crearea unor societăți stabile. Principiu de viaţă căruia trebuia să ne subordonăm cu toată convingerea este acela că nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă!

Comunicat de presă, DGASPC Vrancea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here