Firmele pot solicita şcolarizare în învăţământul profesional şi dual pentru anul şcolar 2023-2024

0
348

Cifra de școlarizare în învățământul profesional și în învățământul dual se stabilește anual, la nivel județean, la solicitarea operatorilor economici luând în considerare nevoile pieței muncii la nivel regional, județean și local, identificate prin documentele strategice de planificare a ofertei de formare în învățământul profesional și tehnic.

Învățământul profesional, are ca obiectiv principal formarea competențelor profesionale specifice unei calificări profesionale nivel 3, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului professional și tehnic, la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.

Operatorii economici interesați sunt invitaţi să se implice în colaborarea cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic și încheierea de parteneriate pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul profesional și pentru învățământul dual. Pentru școlarizarea prin învățământul dual operatorii economici interesați vor completa și vor transmite solicitările de școlarizare, până la data de 25 noiembrie 2022, la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)  pe adresa de email : registratura.cndipt@gmail.com.

Modelul de solicitare pentru şcolarizarea în învăţământul dual se poate descărca de la adresa:

https://www.alegetidrumul.ro/uploads/02_Solicitare_operator_DUAL_OME_5732_2022.docx

Pentru școlarizare în învăţământul profesional  solicitările operatorilor economici  se completează şi se transmit până la data de 25 noiembrie 2022 la unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sau la inspectoratul școlar judeţean. Modelul  de solicitare de școlarizare în învăţământul profesional se poate descărca de la adresa :

https://www.alegetidrumul.ro/uploads/03_Solicitare_operator_PROFESIONAL_OME_6172_2022.doc

Ordinul ministrului educației nr. 6172/28.10.2022 publicat în Monitorul Oficial nr. 1071 din 04.11.2022 prezintă calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, precum și modelele pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS), Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și Unitatea Administrativ-Teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional de stat.

CNDIPT a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional  și a învățământului dual, operatorii economici având posibilitatea de  implicare directă în formarea tinerilor în vederea angajării în funcție de nevoile proprii, în procesul de selecţie a acestora, în furnizarea stagiilor de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, în elaborarea Curriculumului  în Dezvoltare Locală (CDL) dar și în procesul decizional al unității de învățământ partenere. Mai multe informații despre învățământul profesional și tehnic precum și calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional şi dual, pentru anul şcolar 2023-2024, se pot regăsi pe site-ul www.alegetidrumul.ro.

Inspector școlar general, Prof. Gabriela Daniela MARCHITAN

Inspector școlar pentru Învățământ profesional și tehnic, Prof. Carmen Oprea

Comunicat de presă – promovare învățământ profesional și dual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here