Garoafa. Proiect pentru alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare

0
610

Locuitorii comunei Garoafa vor beneficia de alimentare cu apă și canalizare. Autoritățile locale au scos la licitație proiectul privind alimentarea cu apă, canalizare, stație de epurare în localitățile Bizighești, Putna Seacă, Garoafa, Făurei și Precistanu. Valoarea achiziţiei este estimată la 14,4 milioane de lei. „În proiectul de față se dorește realizarea unui sistem de alimentare cu apă/colectare debite de ape uzate, în sistem gravitațional, transport si epurare ape uzate, pentru localitățile Bizighești ș Putna Seacă, Garoafa, Faurei și Precistanu, comuna Garoafa, județul Vrancea. Prin asigurarea infrastructurilor minimale, se sprijină, de asemenea, activitățile comerciale incipiente, dezvoltarea micilor exploatații agricole ecologice, ateliere de prelucrare superioară a produselor agricole proprii, precum și ameliorarea, în conformitate cu standardele în vigoare, a condițiilor igienico – sanitare ale locuitorilor și activităților productive desfășurate. De asemenea, promovarea acestui tip de obiectiv de investiție duce la ameliorarea calității mediului și diminuarea surselor de poluare. Ca urmare a tendinței de creștere a gradului de confort, pe de o parte, iar pe de altă parte, datorită puternicei impurificări a pânzei de apă freatică, datorită bazinelor septice, tip hazna, din gospodăriile populației, este absolut necesară realizarea unei stații de epurare, a unor rețele colectoare de canalizare, atât pentru asigurarea condițiilor minimale de viață, menținerea populației în mediul rural cât și pentru sprijinirea activităților incipiente prin crearea unei infrastructuri minimale. În zonă, sistemele de colectare și tratare a apelor uzate menajere, în sistem centralizat, a sistemelor de alimentare cu apă, sunt inexistente. Apele pluviale sunt colectate printr-un sistem de rigole și infiltrate în sol sau evacuate în bălțile din zonă sau în râul Putna, etc.“, se arată în caietul de sarcini al investiției.

Lungimea totală a rețelei de distribuție, totale, va fi de 31,736 km, conducte din polietilenă de înaltă densitate. Proiectul prevede și o stație  de epurare, care va fi de tip clasic, cu bazine de epurare, din beton, de tip mecano-biologică chimică, pentru 5000 locuitori. Rețeaua de canalizare proiectată, pentru comuna Garoafa, localitățile Bizighești și Putna Seacă, Garoafa, Faurei și Precistanu, este de tip separativ, numai pentru debitele de ape uzate, în lungime totală de 30,798 km. Pe rețeaua de canalizare, se vor monta: 3 stații pompare ape uzate, prefabricate; 461 cămine de vizitare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here