Ediția: Marți 16 iulie 2024. Nr. 6671
Ediția: Marți 16 iulie 2024. Nr. 6671

Rubrica de consultanță fiscală. Reducerea timpului de lucru cu 50% pentru salariați și recuperarea indemnizației de la AJOFM

Firmele care reduc programul de muncă pentru salariați din cauza diminuării cifrei de afaceri la pot plăti acestora o indemnizație care poate fi recuperată ulterior de la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

În data de 10 august s-a publicat în Monitorul Oficial – OUG 132/2020. Actul normativ vine în scopul limitării efectelor crizei COVID-19 asupra sănătății și economiei prin adoptarea unor măsuri economice de redresare și de creștere a încrederii populației precum și pentru asigurarea unei surse de venit salariaților.

Conform art. 1 alin. 1) -4) prin derogare de la Codul muncii, se prevede că, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu obligația informării și consultării sindicatului/a reprezentanților salariaților sau a salariaților, anterior comunicării deciziei salariatului.

Conform alin. 2) reducerea timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile inainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.

Pe durata reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Indemnizația este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente contribuțiilor din perioada pentru care se face solicitarea. Sumele se recuperează prin depunerea documentației solicitate la AJOFM pe situl: www.aici.gov.ro.

IMPORTANT!

În situația în care angajatorul nu recuperează indemnizația de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat. Indemnizația este un venit salarial și este supus impozitării și plății contribuțiilor.

Interdicții:

Se interzice angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice sau similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus.

Salariații beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

salariații afectați de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la același angajator;

Salariaților afectați nu le poate fi redus programul de lucru de la cinci zile la patru zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, conform Codului muncii;

În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniția concedieri colective;

Angajatorii nu pot acorda bonusuri și alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management în cursul perioadei de aplicare a măsurii, acestea putând fi acordate doar după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

Condițiii pentru a beneficia de indemnizație:

Angajatorii pot dispune de măsura reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) și pot solicita decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;

b) reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.

În loc de concluzii,

Recomand angajatorilor să fie prudenți, să verifice cu mare atenție dacă se încadrează pentru recuperarea indemnizațiilor pentru a nu ajunge în situația să achite aceste sume salariaților și să fie în imposibilitatea recuperării lor. Dacă îndeplinesc condițiile să fie atenți să nu omită etapele înregistrării diminuării timpului de lucru, respectiv, emiterea deciziei cu 5 zile anterior producerii efectelor ordonanței și transmiterea in programul Revisal cu cel puțin 1 zi anterioară.

Abrogarea declarației de adaos comercial

Agenții economici nu mai au obligația să facă drumuri la Administrațiile Fiscale și să depună declarația privind adaosul comercial practicat de unitate. În data de 2 noiembrie a fost publicată în Monitorul Oficial legea nr. 222 din 30 octombrie 2020 care abrogă Legea 12/1990 unde, la articolul 1, era prevăzut că agenții economici au obligația să declare la Administrațiile Fiscale valorile adaosurilor comerciale practicate de unitate. Nu era de ajuns depunerea declarației ci trebuiau să afișeze la vedere în unitate valorile adaosului comercial practicat. O măsura absurdă, fără logică, mai ales că avem o piață liberă de desfacere a serviciilor și produselor dar și legislație în materia concurenței. Mulți nici nu știau că aveau obligația să depună la Anaf o astfel de informare și erau des sancționați de către organele fiscale cu amenzi între 2000 lei și 20000 lei.

Articolul este redactat de expert contabil și consultant fiscal – Ec. Lupu Mirela.

Conduce cabinetul de contabilitate Consadvice Account SRL Focșani, Str Tinereții nr 3 și oferă consultanță fiscală și financiară cu programare la mirela@contabilitatefocsani.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?