Consiliul Local Adjud își va desfășura activitatea deliberativă pe baza unui Plan Anual de Lucru

0
323

Consiliul Local al Municipiului Adjud este primul consiliu local din România care își va desfășura activitatea deliberativă pe baza unui Plan Anual de Lucru (PALCL). Plenul Consiliului Local Adjud a aprobat, marți, în cadrul unei ședințe de îndată, metodologia pentru elaborarea Planului Anual de Lucru al Consiliului Local. „Municipiul Adjud devine, astfel, prima localitate din România în care va fi implementat acest instrument de planificare strategică asemănător celui folosit la nivelul Guvernului României (Planul Anual de Lucru al Guvernului)“, se arată într-o informare a Primăriei Adjud.

Importanța implementării, descrierea PALCL și scopul acestuia au fost prezentate consilierilor locali din Adjud de către Dragoș Dincă, conferențiar universitar doctor în cadrul SNSPA București, reprezentant al furnizorului serviciilor de implementare PALCL la nivelul UAT. Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiu Adjud”, finanțat din fonduri europene nerambursabile.

PALCL este un instrument de planificare anuală a acțiunilor autorității deliberative – consiliul local. La sfârșitul anului, pentru anul următor, consiliul local realizează o planificare a proiectelor de hotărâri, pe luni calendaristice, pe care intenționează să le supună dezbaterii și aprobării. Pentru a putea fi introduse în PALCL, proiectele trebuie să îndeplinească anumite condiții de maturitate și oportunitate. PALCL este un instrument de lucru, de planificare strategică, utilizabil la nivelul administrației publice locale din România, fiind construit în conformitate cu prevederile legale ce reglementează organizarea și funcționarea autorităților publice locale. Procesul de elaborare, implementare și monitorizare a PALCL este coordonat de Secretarul General al UAT Adjud. Pot introduce proiecte de hotărâri în PALCL consilierii locali, primarul și aparatul de specialitate, instituțiile aflate în coordonarea CL, cetățenii și organizațiile neguvernamentale, alte instituții publice.

Obiectivele elaborării PAL CL:

– creșterea predictibilității acțiunilor CL prin planificare;

– asigurarea prioritizării proiectelor de hotărâri ale CL;

– îmbunătățirea actului de reglementare la nivelul autorităților publice locale prin planificarea și pregătirea fundamentată a proiectelor de hotărâri cu impact asupra comunității.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here