Consiliul Local Adjud s-a reunit în ședință ordinară

0
964

Consiliul Local al Municipiului Adjud s-a reunit ieri în ședință ordinară. Plenul Consiliului Local a dezbătut și aprobat următoarele proiecte de hotărâre: Aprobarea subvenționării din bugetul local al municipiului Adjud a activității Serviciului public transport local de persoane pentru transportul elevilor aferent anului calendaristic 2022; Aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 360 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. T. Vladimirescu, nr. 15, înscris în C.F. nr. 59259, T. 30 P 1488, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud; Aprobarea completării domeniului privat al municipiului Adjud, cu imobilul – apartament situat în municipiul Adjud, str. Copăcești, nr. 31 C, bl. 2, ap. 4, omis din anexa Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 51/28.02.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Adjud; Completarea nomenclatorului stradal al municipiului Adjud; Aprobarea dării în administrare a prestării Serviciului public transport local de persoane; Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat; Modificarea tarifului pentru activitatea de colectare de pe domeniul public al Municipiului Adjud, transport și depozitare, a deșeurilor vegetale, a deșeurilor din construcții și desființări și a deșeurilor stradale, prestată de Societatea „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL; Stabilirea tarifelor de călătorie propuse pentru Serviciul public transport local de persoane.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here