Ediția: Joi 18 iulie 2024 Nr. 6673
Ediția: Joi 18 iulie 2024 Nr. 6673

Finalizare proiect „Infrastructura socială comunitara pentru persoane adulte cu dizabilităţi în oraşul Panciu, judeţul Vrancea”

Comunicat de presă

Data 23.12.2023

Finalizarea proiectului „Infrastructura socială comunitara pentru persoane adulte cu dizabilităţi în oraşul Panciu, judeţul Vrancea”

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VRANCEA, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Infrastructura socială comunitara pentru persoane adulte cu dizabilităţi în oraşul Panciu, judeţul Vrancea”, cod MySMIS 122449, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1. Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi. 8.3. Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Obiectivele proiectului sunt:

1. Înfiinţarea a 2 Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi în oraşul Panciu, judeţul Vrancea, pentru 18 persoane cu dizabilităţi din CITO Odobeşti în termen de 58 luni de la semnarea contractului de finanţare şi a actelor adiţionale de prelungire aferente.

2. Înfiinţarea unui Centru de zi cu o capacitate de 30 locuri, în oraşul Panciu, judeţul Vrancea, destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din CITO Odobeşti şi persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitatea cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea, în termen de 58 luni de la semnarea contractului de finanţare şi a actelor adiţionale de prelungire aferente.

3. Realizarea priorităţilor de intervenţie propuse în Planul de Restructurare al CITO Odobeşti şi aprobat prin HCJ nr. 29/07.03.2018, privind aprobarea noului plan de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională(CITO)Odobeşti şi aprobarea planului judeţean de dezinstutionalizare a unui număr de 68 beneficiari rezidenţi în cadrul CITO Odobeşti, judeţul Vrancea.

Rezultatele proiectului:

1. 2 Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cu o capacitate de 9 locuri fiecare, construite, dotate şi conectate la reţeaua de utilităţi pentru dezinstituţionalizarea a 18 persoane cu dizabilităţi din cadrul CITO Odobeşti, în oraşul Panciu, judeţul Vrancea;

2. 1 clădire aferanta centrului de zi cu o capacitate de 30 locuri, pentru persoane adulte cu dizabilităţi în oraşul Panciu, reabilitata şi modernizata, dotată şi conectată la reţeaua de utilităţi pentru furnizarea de servicii comunitare şi prevenirea instituţionalizării;
3. Implementarea Planului de Restructurare al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Odobeşti, judeţul Vrancea, aprobate prin HCJ nr. 29/07.03.2018, privind aprobarea noului plan de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională(CITO)Odobeşti şi aprobarea planului judeţean de dezinstutionalizare a unui număr de 68 beneficiari rezidenţi în cadrul CITO Odobeşti, judeţul Vrancea.

Valoarea totală a proiectului este de 2.904.092,89 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 1.994.240,25 lei.
Impactul investiției la nivelul localității
Investiţiile realizate reprezintă o soluţie pentru comunitate prin rezolvarea deficientelor actualului sistem de servicii sociale la nivel judeţean, local, prin extinderea infrastructurii pentru servicii sociale dezvoltate în comunitate corespunzător cu nevoile persoanelor cu dizabilităţi şi asigurarea dreptului acestora de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii.
Înfiinţarea Locuinţelor Protejate contribuie la realizarea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi şi facilitarea procesului de integrare a acestora în comunitate, prin dobândirea de deprinderi, competenţe şi abilităţi necesare integrării.
Investiţiile realizate vor contribui pe termen lung la diminuarea costurilor alocate instituţiei rezidenţiale, reducerea solicitărilor de instituţionalizare, scăderea numărului de persoane cu dizabilităţi, beneficiari ai serviciilor de tip rezidenţial, diminuarea presiunii sociale şi psihologice exercitate în prezent asupre familiei care trebuie să asigure nevoile de îngrijire şi recuperare a persoanelor cu dizabilităţi, la creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi atât din instituţia care se restructurează cât şi din noile servicii, creşterea rolului persoanelor cu dizabilităţi în comunitate, generând plus valoare pentru aceasta.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Doamna Ghetu Ionică Marinela – Manager de proiect, Telefon: 0237 230789, E-mail: dgaspcvn@yahoo.com

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?