ULTIMA ORĂ! VIDEO! UPDATE! În Vrancea, noul an școlar începe în siguranță

0
1435

Luni va suna din nou clopoțelul în unitățile de învățământ, iar copiii mari și mici se întorc în bănci, după vacanța mare. Pentru a se asigura că nu vor fi incidente, atât cât este posibil, permanent forțele de ordine au desfășurat acțiuni și activități pe această linie, promisiunea fiind că elevii, copiii noștri, sunt în siguranță.

Luni, efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea vor desfășura inclusiv controale în trafic, preponderent în zona unităților de învățământ din județ, fiind totodată luate măsurile necesare astfel încât anul școlar să înceapă în liniște și siguranță.
Detalii au fost oferite în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc astăzi, ocazie cu care au fost detaliate și alte aspecte.

Totodată, reprezentanții Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea au transmis că vor fi luate măsuri de siguranță pe toată perioada anului școlar, inclusiv în zonele adiacente unităților de învățământ, în special în perioada în care copiii intră sau ies de la cursuri. Luni, 24 de jandarmi se vor afla în preajma unităților de învățământ din județ, atât în patrule independente, cât și împreună cu efectivele IPJ Vrancea.

Verificări premergătoare zilei de luni au fost efectuate și de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea. Din datele prezentate, în județ există 501 de clădiri cu destinația unități de învățământ, dintre care 188 dețin autorizație de securitate la incendiu, în vreme ce 256 nu fac obiectul autorizării, iar 57 funcționează fără autorizație. Reprezentații ISU Vrancea au subliniat însă pe această cale că obligația solicitării și obținerii acestor autorizații revine beneficiarilor investițiilor, respectiv autorităților locale.

UPDATE!

Activităţi desfăşurate de I.S.U. Vrancea la început de an şcolar

Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea desfăşoară pe parcursul întregului an activităţi de verificare şi îndrumare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ, cu ocazia controalelor executate în teritoriu, conform planificărilor care stau la baza derulării activităţilor specifice, în vederea identificării şi remedierii posibilelor cauze care pot genera situaţii de urgenţă.

La nivelul judeţului Vrancea, figurează 501 clădiri cu destinația de învăţământ dintre care 188 deţin autorizaţie de securitate la incendiu, 256 dintre acestea nu fac obiectul autorizării şi 57 funcţionează, până în prezent, fără autorizaţia de securitate la incendiu.

Important de menționat este că, obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției, respectiv autorității publice locale care are în administrare respectivele clădiri sau unități de învățământ.

În cadrul unei ședințe de lucru cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din județ, care s-a desfășurat în data de 31 august a.c., la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, s-a efecuat o instruire cu privire la regulile şi măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă. De asemenea, pe timpul executării controalelor s-a acordat asistență tehnică de specialitate personalului didactic.

Pentru asigurarea desfășurării anului școlar în siguranță, cadrele Inspecției de Prevenire vor continua și în perioada următoare să execute activități specifice de control și îndrumare.

Odată cu începerea anului școlar, reamintim importanța respectării următoarelor măsuri de prevenire la unitățile de invățământ:

  • căile de evacuare şi salvare din unitãţile de învãţãmânt (coridoare, scări, ieşiri) trebuie să fie permanent utilizabile, iar lãţimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulapuri, etc;

  • uşile trebuie ţinute permanent închise. În caz de incendiu, pe timpul parcurgerii traseului de evacuare, se va urmări închiderea tuturor uşilor, fără însă a le bloca;

  • funcţionarea sistemului de alarmare trebuie verificată în afara orelor de învăţământ;

  • semnalul de alarmare trebuie sã fie cunoscut de cãtre profesori şi elevi. Se recomandă, pregătirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervă (de exemplu: clopoţel, megafon etc.);

  • stingătoarele şi hidranţii trebuie să fie permanent accesibile şi în stare de funcţionare;

  • clasele cu copii cu handicap locomotor trebuie amplasate pe cât posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă;

  • în cadrul orelor speciale, în baza programei de învăţământ, elevilor li se vor transmite cunoştinţele generale în domeniul apărării împotriva incendiilor;

  • în fiecare sală de clasă se vor afişa instrucţiunile pe care elevii şi profesorii trebuie sã le cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de evacuare;

  • profesorii au rolul de a-i instrui pe elevi în ceea ce priveşte pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu.

Pe această cale, urăm elevilor și profesorilor un nou an școlar plin de realizări și lipsit de evenimente care să le pună viața și sănătatea în pericol.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea

 

MĂSURI DISPUSE PENTRU UN ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR ÎN SIGURANȚĂ

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a luat toate măsurile necesare pentru un început de an școlar în liniște și siguranță, fiind efectuate verificări înainte de startul cursurilor, dar și stabilite priorități de acțiune după ce elevii vor începe efectiv orele.

Astfel, pentru asigurarea climatului de siguranţă publică, în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, polițiștii de la rutieră derulează activităţi educativ-preventive şi de verificare a autovehiculelor special destinate transportului de elevi.

În perioada 30 august – 2 septembrie 2022, aceste autovehicule sunt reinventariate, iar polițiștii rutieri vor instrui/reinstrui conducătorii lor cu privire la conduita preventivă pe timpul efectuării transportului.

Totodată, vor fi instruiți și coordonatorii activității acestor autovehicule cu privire la respectarea destinației pentru care au fost repartizate. Reamintim că, în afara scopului expres pentru care au fost distribuite, respectiv transportul elevilor la și de la unitatea de învățământ, acestea pot transporta elevi și profesori însoțitori la activități culturale și educative extracurriculare (festivaluri, cursuri școlare, excursii, tabere de creație, etc.), nefiind permisă folosirea în alte scopuri.

De asemenea, se verifică existența și starea indicatoarelor de avertizare și informare, starea marcajelor rutiere transversale destinate traversării pietonilor și corelarea semnalizării rutiere verticale cu cea orizontală, iar, după caz, se va verifica existența și starea covoarelor antiderapante, de culoare roșie, cu inscripția „ȘCOALA”, precum și a limitatoarelor de viteză realizate/amplasate înaintea marcajului rutier transversal destinat traversării pietonilor.

Deficiențele constatate vor fi adresate administratorului drumului public, prin care se va solicita remedierea de îndată a acestora.

În perioada 5 – 9 septembrie 2022, vor fi efectuate controale în trafic, care vor viza verificarea stării psihofizice a conducătorului autovehiculului, inclusiv prin testarea alcoolscop, utilizării centurilor de siguranță și respectării normelor rutiere și a legalității transporturilor.

De asemenea, polițiștii rutieri vor fi prezenți în zona unităţilor de învăţământ, amplasate în zone intens circulate, pentru asigurarea fluenței și a siguranței rutiere.

Anul acesta, Direcția Siguranță Școlară, cu sprijinul Direcției de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a derulat un proiect pentru reducerea violenței fizice și psihologice în unitățile de învățământ preuniversitar.

Pe plan local, prin Biroul Siguranță Școlară a fost elaborată analiza infracționalității sesizate în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ din zona de competență, în vederea identificării acelora în care s-au înregistrat cele mai multe evenimente comise cu violență.

Proiectul s-a adresat către 2135 de elevi și s-a desfășurat în 4 unități de învățământ preuniversitar (3 din mediul urban și 1 din mediul rural), selectate ca urmare a evoluției situației operative și a problematicii înregistrate la inspectoratele școlare județene.

Au fost derulate 125 de activități informativ-preventive în cadrul orelor de curs cu elevii, fiind identificați 31 de elevi în situații de risc. Elevii au fost consiliați, în scopul reglării comportamentelor nepotrivite.

Au fost desfășurate 16 ședințe de instruire cu cadrele didactice care îndeplinesc atribuțiile de profesor diriginte, 14 instruiri ale membrilor Comisiilor pentru acțiune antibullying, fiind realizate 2 informări adresate direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului.

Polițiștii din județul Vrancea vor continua aceste activități, pentru reducerea violenței fizice și psihologice (bullying), cu implicarea celorlalte instituții ale statului, cu competențe în domeniu, adaptând structura folosită la propriile proiecte, programe sau campanii.

Începerea anului școlar reprezintă un moment important, de adaptare, pentru fiecare copil, de socializare și de stabilire a unor reguli de comportament care să le confere siguranță, fie că sunt în deplasare, în spațiul public, la domiciliu sau în spațiul online.

Anul acesta, una dintre prioritățile Poliției Române în domeniul prevenirii criminalității este prevenirea infracțiunilor contra persoanei, cu accent pe prevenirea victimizării categoriilor vulnerabile, în special minori. În vederea
protejării acestora, este necesară implementarea unei campanii naționale adresate adulților care îi supraveghează, pentru a conlucra în informarea și pregătirea adecvată a copiilor.

Perioada de implementare a campaniei este 29 august – 11 septembrie 2022.

Campania are ca scop creșterea gradului de siguranță a minorilor, prin conștientizarea părinților cu privire la potențialele pericole și situațiile vulnerabile la care pot fi expuși copiii acasă, pe stradă și în mediul online, atunci când nu sunt supravegheați de adulți.

Nu uitați:

•Stabiliți copilului un program, astfel încât să știți tot timpul unde este și ce face;

•Spuneți-i la cine să apeleze când se ivește o problemă și stabiliți o persoană care să-l supravegheze atunci când nu sunteți lângă el;

•Discutați permanent cu copilul și asigura-ți-l de toată disponibilitatea de a-l ajuta și îndruma;

•Aflați cine sunt prietenii copilului dumneavoastră, atât în viața on-line, cât și off-line;

Vă dorim un an școlar cu realizări, în siguranță!

 

Biroul de presă al IPJ Vrancea

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here