ENET este în căutare de servicii de control financiar de gestiune

0
299

Societatea de termoficare a municipiului Focșani caută un specialist care în următorul an să se ocupe de controlul financiar de gestiune a societății. În acest sens, a scos la licitație pe SEAP un contract pentru contractarea serviciilor, care a fost estimat la o valoare de 50.000 lei. De acești bani, specialistul trebuie să verifice modul în care sunt respectate prevederile legale și reglementările interne cu privire la existența, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă, precum și respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestuia. 

Totodată, alte sarcini țin de verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli, verificarea modului în care sunt respectate prevederile legaleși reglementările interne în efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu privire la încasările și plățile în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament, dar și cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare. Alte cerințe țin de verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative, precum și elaborarea unei analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic, în scopul fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor. 

În caietul de sarcini se precizează că toate activitățile se vor realiza la sediul ENET, „pe baza unui plan de control aprobat de conducerea societății”, iar „pentru fiecare temă de control stabilită în plan sau suplimentar la solicitarea conducerii se va întocmi o notă de constatare”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here