Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Diversificarea activității firmei SC SANIVET COTEȘTI SRL”

0
352


Anunț de presă

                 Data 09 Iulie 2018

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Diversificarea activității firmei SC SANIVET COTEȘTI SRL”

SC SANIVET COTEȘTI SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității firmei SC SANIVET COTEȘTI SRL”, cod SMIS 111040, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Contractul de finanțare a fost semnat la data de 14 iunie 2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 1.329.534,64 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 893.775,04 lei.

Obiectivul general al societății îl reprezintă consolidarea și dezvoltarea durabilă atât din punct de vedere social cât și din punct de vedere economic al afacerii firmei S.C. SANIVET COTEȘTI S.R.L.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere diversificarea activității firmei S.C. SANIVET COTEȘTI SRL prin pătrunderea pe o nouă piață și anume cea a activităților centrelor de fitness. De asemenea, societatea dorește să realizeze investiții necesare dezvoltării firmei și crearea unui spațiu modern cu echipamente de ultimă generație, utilizând și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creșterea a eficienței energetice. Această investiție va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea serviciilor oferite la cerințele de calitate și performanță impuse de UE și de piața de desfacere.

Absorbția de forță de muncă de pe plan local prin crearea a 5 noi locuri de muncă la nivelul firmei S.C. SANIVET COTEȘTI S.R.L. din care cel puțin o persoană din categoriile defavorizate, la data finalizării implementării proiectului. Deși nu într-o cantitate însemnată ca număr, angajarea a 5 persoane la nivelul firmei poate fi considerată satisfăcătoare pentru zona, unde rata somajului este la un nivel destul de ridicat. Crearea de noi locuri de muncă va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat.
Se va asigura astfel cresterea potențialului resurselor umane ale întreprinderii în conjuncție cu asigurarea unor măsuri active de creștere a ocupării forței de muncă pe plan local. Menținerea numărului mediu de salariați înregistrat la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, pentru o perioada de 3 ani de la data finalizării acestuia.
2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final, privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare.
Durata de implementare a proiectului este de 39 luni, respectiv între data 01.02.2017 și data 30.04.2020.
Informații suplimentare se pot obține la:
Nume persoană de contact: ANTON MIRCEA
Funcție: Administrator
Telefon: 0730613820,  e-mail: sanivet2017@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here