Cereri pentru bilete de tratament prin Casa de Pensii, depuse de aproape 1500 de vrânceni; biletele nu au fost încă repartizate

0
824


De la începutul acestui an și până în prezent, la Compartimentul bilete de tratament din cadrul Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea, 1.415 asigurați și pensionari au depus cereri de acordare a biletelor de tratament pentru toată perioada anului, împărțite în 19 serii. Dar, potrivit celor spuse de directorul instituției, Adrian Juravle, biletele nu au fost încă repartizate, iar oamenii nu au de ce să se grăbească să depună cereri, deoarece acordarea acestora se face după anumite criterii specifice și nu după ordinea depunerii solicitărilor. „Casei Județene de Pensii Vrancea nu i-au fost alocat până la această dată un număr de bilete tratament, drept urmare nu au fost încă valorificate bilete de tratament. Reprezentanții CJP Vrancea doresc să informeze pe această cale, că lunile de vară sunt cele mai solicitate de către pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, aceștia depunând în jur de 3000 de cereri pe lună pentru bilete de tratament, raportul fiind disproporționat cu numărul de bilete de tratament alocate județului nostru de către Casa Națională de Pensii Publice. Având în vedere cele expuse, recomandăm asiguraților sistemului public de pensii să depună cereri pentru bilete de tratament și în celelalte luni ale anului față de lunile de vară, în vederea efectuării tratamentelor balneo-climaterice atât de necesare stării de sănătate”, a transmis Adrian Juravle, directorul CJP Vrancea.
Potrivit acestuia, pentru anul 2017 au fost depuse la Compartimentul bilete de tratament din cadrul instituției pe care o conduce un număr de 6.659 cereri de acordare a biletelor de tratament, împărțite în 18 serii, și anume din 10 martie până în 1 decembrie 2017. De asemenea, au fost vândute 4.177 bilete de tratament, din care 3.400 cu suportarea unei contribuții, iar 777 bilete de tratament au fost gratuite. „Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, organizează și administrează modalitatea de trimitere la tratament balnear a persoanelor îndreptățite, având la dispoziție fondurile alocate pentru acest tip de prestații prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Durata sejurului unui bilet de tratament balnear este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile. În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptățită poate beneficia de un singur bilet de tratament”, a detaliat directorul CJP Vrancea, Adrian Juravle.

Criterii specifice după care se acordă biletele și acte necesare

Numărul biletelor de tratament balnear care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete contractate și repartizate. Conform Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear, pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii; beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.
Actele necesare pentru obținerea unui bilet de tratament balnear sunt: cererea tip de acordare a biletului de tratament; actul de identitate (copie); talonul de plată a pensiei (original sau copie); biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original); programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original – pentru cei care beneficiaza de drepturi de pensie de invaliditate).
Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contribuții individuale sunt următoarele: dacă solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; categoria de pensie a beneficiarului; cuantumul total brut al drepturilor de pensie.
Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asigurați (salariați), cu suportarea unei contribuții individuale sunt: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; nivelul câștigului brut de natură salarială realizat, respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.
Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi în baza unor legi speciale, sunt următoarele: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; cuantumul total brut al drepturilor de pensie plus drepturi bănești prevăzute de legi special.
Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza Legii nr.448/2006  (persoane cu handicap) sunt următoarele: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; gradul de handicap al solicitantului; cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi bănești prevăzute de legi speciale + câștig brut de natură salarială realizat + venit asigurat pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale conform evidențelor casei teritoriale de pensii).
     „Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obținut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Dacă, în urma calculării punctajului, mai multe cereri au același punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă mai multe cereri au același punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă și după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu același punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic”, a detaliat Adrian Juravle, directorul CJP Vrancea.

Cât plătesc pensionarii, salariații și șomerii pentru un bilet de tratament

În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de către casele de pensii sectoriale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. De asemenea, persoanele care beneficiază de drepturi de pensie și de drepturi salariale, vor plăti 50% din cuantumul brut al drepturilor de pensie cumulate cu drepturile salariale, dar nu mai mult de prețul integral al biletului.
În situația asiguraților (salariaților), cuantumul contribuției individuale este de 50% din prețul biletului în situația în care veniturile salariale brute se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie (4162 lei), și 100% din prețul biletului în situația în care veniturile salariale brute se situează peste cuantumul salariului mediu brut pe economie.
În cazul beneficiarilor de indemnizații de șomaj cuantumul contribuției este de 50% din cuantumul indemnizației de șomaj stabilită conform legii, iar în condițiile în care aceștia realizează și alte venituri de natura salarială cuantumul contribuției este de 50% din cuantumul indemnizației de șomaj și din câștigul brut realizat din salariu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here