Ultimele zile pentru facilităţile fiscale oferite patronilor cu datorii

0
964


Patronii care au datorii la stat mai pot beneficia până la sfârșitul lunii martie de facilitățile fiscale la achitarea obligațiilor fiscale. Finanțiștii vrânceni arată că una dintre facilitățile fiscale este amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică organul fiscal competent până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Vrâncenii care aplică pentru obținerea acestor facilități pot scăpa inclusiv de executarea silită a inspectorilor fiscali dacă notifică Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) că vor să beneficieze de facilitățile fiscale prin care sunt anulate o parte din dobânzi și penalități. Finanțiștii vrânceni au anunțat că după trimiterea notificărilor, inspectorii fiscali trebuie să emită și să comunice contribuabilului o decizie de amânare a obligațiilor de plată accesorii.
    Pe lista facilităților fiscale se numără anularea obligațiilor de plată accesorii precum penalitățile de întârziere, cota de 54,2% din dobânzi, o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili.
„Obligațiile de plată accesorii sunt aferente: a) obligațiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv; b) obligațiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declarațiile rectificativă prin care se corectează obligate fiscale principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv; c) obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv și stinse până la această dată; d) obligațiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la
data intrării in vigoare a ordonanței de urgență”
, precizează AJFP Vrancea.
    Finanțiștii spun că persoanele care vor să beneficieze de aceste facilități își pot exprima intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prin depunerea unei notificări la registratura organului fiscal competent sau prin comunicare prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Notificarea trebuie soluționată în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data înregistrării. În situația în care persoanele fizice sau firmele nu depun cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie, Fiscul emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plata obligațiilor de plată accesorii. „Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal, în baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri”, precizează AJFP Vrancea.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here