Dosarul incendiului de la Pensiunea Monte Carlo din Focșani – soluție definitivă: inculpații nu mai răspund penal, dar achită despăgubiri locatarilor

0
6451

Soluție finală în cazul incendiului de la Pensiunea Monte Carlo din Focșani, dosar în care au fost judecați societatea care deținea afacerea și administratorul acesteia. Hotărârea a fost pronunțată la finalul lunii trecute de Curtea de Apel Galați, adică s-au respins „ca fiind nefondate, apelurile declarate de inculpaţii B(…) T(…) şi SC (…) SRL, împotriva sentinţei penale nr. (….) a Judecătoriei Focşani”. Conform soluției pe fond, pronunțată la 6 ani și o zi de la data izbucnirii incendiului, acuzațiile aduse de procurori celor doi inculpați erau prescrise, însă aceștia au fost obligați să achite despăgubiri către o parte dintre locatarii apartamentelor care fuseseră afectate de incendiul din primăvara anului 2017.

După trimiterea dosarului în instanță, în primăvara anului acesta la judecătorie s-a dispus „încetarea procesului penal având ca obiect săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă (…), ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale”, societatea și administratorul acesteia fiind obligați însă să achite daune materiale: 6.022 lei, 6.027,63 lei, 24.819 lei, 6.632 lei, 7.522 lei, 3.096 lei, 8.182 lei, 4.001 lei, 5.533,66 lei, 23.430 lei, 86.630,69 lei, 8.581,59 lei, 17.052 lei, 8.545,83 lei, 9.446 lei, 6.162 lei, 5.112 lei, 8.664 lei, 777,34 lei, 10.880,98 lei, 18.939,04 lei, 15.474,89 lei, 5.411 lei, 5.341,54 3.000 de lei, 2.500 de lei, 8.000 de lei, 8.000 de lei și 7.400 de lei, plus cheltuieli judiciare.

Din ce se detalia în sentință, răspunderea penală pentru faptele reţinute în sarcina inculpaţilor se prescrisese în martie 2020, iar motivele de apel ale inculpaților vizau inclusiv acest aspect, anume că, pe latura penală, nu s-a pronunţat o hotărâre de condamnare şi nu s-a răsturnat prezumţia de nevinovăţie. Din acest motiv, s-a solicitat respingerea pretenţiilor civile nefiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale iar în subsidiar trimiterea în rejudecare pe latură civilă. Însă Curtea a interpretat altfel legea, inclusiv în ceea ce privește acuzațiile pe care încercau să le înlăture cei doi inculpați.

Astfel, potrivit motivării încărcate pe rejust.ro „(…) susţinerea inculpaţilor în sensul că nu s-au indicat în mod concret regula și actul normativ încălcate este nefondată, prima instanţă argumentând pe larg şi indicând explicit actele normative încălcate de aceştia. Susținerea referitor la faptul că SC (…) SRL a depus întreaga documentaţie necesară eliberării autorizaţiei de securitate la incendiu, dar nu i-a fost eliberată în termenul de 45 de zile, nu are nicio influență asupra existenței faptei ilicite producătoare de prejudicii și a răspunderii inculpaților, aceasta subzistând și în cazul în care s-ar fi obținut o asemenea autorizație.

Afirmaţiile inculpaţilor cum că nu s-a depășit puterea autorizată este o simplă speculație, nefiind susținută de probatoriul din dosar. Din contră, expertiza tehnică judiciară electroenergetică confirmă pe deplin faptul că, în intervalul 2014 – 2017, media consumului zilnic înregistrează un salt semnificativ ulterior înlocuirii contorului în data de 03.04.2014, cât şi creşteri cu până la 50% ale consumului de energie electrică, deci o suprasolicitare continuă a instalaţiei electrice de utilizare, prin majorarea semnificativă şi continuă a puterii instalate în imobil, cauza fiind multiplele extinderi şi amenajări ale spaţiului imobilului Pensiunii. (…)

În ceea ce privește expertiza judiciară (…), prin care s-a concluzionat ca şi cauză a producerii acestui incendiu un grătar/ foc nesupravegheat, nicidecum un scurtcircuit, sau că polistirenul expandat cu care au fost placate blocurile a avut influenţă la propagarea incendiului, precum și declarațiile acestui expert în acest sens, acestea au fost corect înlăturate de către prima instanță deoarece nu se coroborau cu probele administrate în cauză (declarațiile expertului fiind chiar contradictorii între ele). Din contră, expertiza tehnică judiciară electroenergetică, precum și cea în procese pirogene incendii au stabilit clar cauza și locul declanşării incendiului, respectiv un scurtcircuit la instalația electrică improvizată din magazia construită fără autorizație, precum și faptul că polistirenul expandat cu care au fost placate blocurile A3 și A4 nu a avut influenţă la propagarea incendiului.

(…) Susţinerea inculpaţilor în sensul că o persoană de etnie romă ar fi aruncat cu un obiect care a început să fumege şi de acolo s-a produs incendiul nu pot fi primite favorabil întrucât nu se coroborează cu ansamblul probelor administrate, fiind contrazise de acestea, în special de raportul de expertiză tehnică judiciară în procese pirogene incendii, (…) din care reiese că se exclude posibilitatea izbucnirii incendiului ca urmare a unei acţiuni intenţionate sau ca urmare a aruncării unei ţigări nestinse în cadrul magaziei de materiale, precum şi declaraţia martorei (…), care a văzut în mod direct cum a izbucnit incendiul şi nu a precizat nimic despre vreo persoană care să fi acţionat în mod deliberat pentru provocarea incendiului.

Prin urmare, este pe deplin dovedită existența faptei ilicite producătoare de prejudicii comisă de cei doi inculpați, situaţia de fapt fiind în mod corect reţinută de instanţa de fond, pe baza unei complete şi judicioase analize a materialului probator administrat în cauză atât în faza de urmărire penală cât și în faza de judecată. (…) existența prejudiciilor materiale cauzate persoanelor vătămate, locatari ai blocurilor A3 și A4, rezultă cu certitudine din probele administrate în cauză. (…) Prin urmare, acțiunile civile au fost corect soluționate, prin obligarea în solidar a inculpaţilor la acoperirea prejudiciilor produse persoanelor vătămate, legal constituite părţi civile, în limitele dovedirii acestora, fiind nefondat motivul de apel al inculpaților referitor la respingerea pretențiilor acestora”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here