Finalizarea proiectului ”CONSTRUIRE UNITATE PRODUCȚIE CONFECȚII TEXTILE”

0
133

Comunicat de presă

Data 23 decembrie 2022

Finalizarea proiectului

CONSTRUIRE UNITATE PRODUCȚIE CONFECȚII TEXTILE”

S.C. ELSIMA CONF S.R.L., cu sediul social în Municipiul Focșani, Str. Brăilei nr. 104, județul Vrancea, România, anunță finalizarea activităților proiectului Construire unitate producție confecții textile, Cod SMIS 110612, cofinanțat de Uniunea Europeană prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 “ Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor ”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice și îmbunătățirea poziției pe piața locală și regională a societății Elsima Conf SRL prin mărirea capacitații de producție, diversificarea gamei actuale de sortimente de produse specifice în domeniul confecțiilor precum și facilitarea accesului pe noi piețe de desfacere prin implementarea de acțiuni specifice.

Rezultatele proiectului sunt:

  1. îmbunătățirea competitivității economice prin introducerea de tehnologii inovative, de ultimă generație și eficiente energetic ce vor fi amplasate într-o construcție nouă în scopul creșterii și diversificării sortimentelor de produse;

  2. dezvoltarea activității desfășurate în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate prin implementarea de activități specifice;

  3. creșterea competitivității economice prin utilizarea surselor regenerabile de energie și eficientizarea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor.

Valoarea totală a proiectului este de 4.759.397,79 lei, din care finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 2.157.758,00 lei.

Impactul investiției la nivelul localității: Realizarea acestei investiții are un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin creșterea competitivității și diversificarea producției la Elsima Conf SRL.

Pentru detalii suplimentare:

S.C. ELSIMA CONF S.R.L.

Persoana de contact: IONEL OIȚĂ – administrator

Telefon: 0721.292.306, E-mail: elsima.cont@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here