Garda Forestieră Focșani face angajări

0
6871

Garda Forestieră Focșani angajează consilieri care vor supraveghea lucrările de împădurire ce trebuie realizate la nivelul județelor. Sunt scoase la concurs trei posturi de consilieri în cadrul Serviciului Programe de împădurire/reîmpădurire și monitorizarea acestora, din care două posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal și un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent. Candidații trebuie să depună dosarele până la 5 decembrie, după care urmează selecția în care se verifică documentele. Proba scrisă va avea loc în data de 15 decembrie 2022, ora 10, la sediul Gărzii Forestiere Focșani. Ulterior, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, va avea loc interviul, la care vor participa doar candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

Dosarele candidaților trebuie să conțină formularul de înscriere la concurs, curriculum vitae, modelul comun european, copie a actului de identitate, copii ale actelor de studiu, copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau pentru exercitarea profesiei. Mai trebuie depuse copie după adeverința medicală, cazierul judiciar, declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, urmând ca documentul să adus pe parcursul desfășurării concursului însă nu mai târziu de data desfășurării interviului. „În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional”, se arată în anunțul concursului.

Candidații trebuie să aibă studii univesitare de licență absolvite cu dilomă de licență sau echivalentă n specializarea silvicultură/exploatări forestiere, cu o vechime de minimum un an pentru funcția de execuție de grad profesional asistent și de minimum 5 ani pentru funcția de execuție de grad profesional principal.

Printre atribuțiile pe care le vor avea viitorii consilieri se numără organizarea și participarea la acțiuni de consiliere a deținătorilor de terenuri agricole în vederea implementării lucrărilor de împădurire, îndrumarea metodologică și procedurală la derularea proiectelor de împăduri, verificarea anuală a regenerărilor pentru ocoalele silvicare care administrează fondul forestier național.

Angajările la Serviciul Programe de împădurire/reîmpădurire și monitorizarea acestora au loc în contextul pregătirilor pentru cea mai amplă campanie de împădurire care va fi realizată în România. Programul de împădurire este finanțat prin PNRR cu 500 milioane euro și vizează plantarea unei suprafațe de 56 mii hectare de pădure la nivel național. Lucrările de împădurire vor fi evaluate și aprobate de inspectorii Gărzii Forestiere. Potrivit anunțului ministerului Mediului, pentru a beneficia de finanțarea europeană, proprietarii de teren trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 hectare sau perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole cu o suprafață de cel puțin 0,1 hectare. Planurile proiectelor de împădurire care trebuie evaluate de Garda Forestieră vor conține informații despre speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. De asemenea, pe lângă finanțarea lucrărilor de plantare, proprietarii noilor suprafețe forestiere vor primi anual 456 euro pentru fiecare ha de pădure înființată, timp de 20 ani.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here