Majorări de impozite de la 1 august. Sunt vizate contractele part-time, jocurile de noroc, agricultura și construcțiile

0
881

Majorarea impozitului pe veniturile din jocurile de noroc, plata contibuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru contractele part time vor intra în vigoare de la 1 august. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea a anunțat principalele modificări ale Codului Fiscal care vor intra în vigoare de la începutul lunii viitoare. Pentru veniturile din jocurile de noroc, impozitul este cu reținere la sursă și se determină la fiecare plată prin aplicarea unui barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc. Până la 10 mii lei, inclusiv, impozitul va fi de 3%. Pentru câștigurile mai mari de 10.000 lei și mai mici de 66.750 lei inclusiv, impozitul va fi de 300 lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 lei. Pentru câștigurile mai mari de 66.750 lei, impozitul va fi de 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei. Până la intrarea în vigoare a OG nr. 16/2022 baremul de impozitare era: până la 66.750 lei, inclusiv = 1%; peste 66.750 – 445.000 lei, inclusiv = 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750; peste 445.000 lei = 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000.

Modificări sunt și la facilitățile pentru salariații din agricultură și construcții, care vor fi acordate doar pentru un venit brut lunar din salarii de până la 10.000 lei, și nu până la 30.000 lei. De asemenea, „contribuția de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale/contribuţiei de asigurări sociale de sănătate calculate prin aplicarea cotei de CAS/CASS asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale/contribuţia de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, arată reprezentanții AJFP Vrancea, precizând că prevederea se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022. În cazul în care contribuțiile sociale calculate la venitul realizat sunt mai mici decât cele calculate la salariul minim brut pe țară, diferența se va plăti de către angajator.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice care se află în una dintre următoarele situații: sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare; sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani; sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi; au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii; realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

Pentru aplicarea acestora, angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile respective. Finanțiștii precizează că se includ în categoria veniturilor neimpozabile obținute de persoanele fizice și indemnizațiile primite pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here