Ce acte sunt necesare pentru INTERNAREA în Căminul de bătrâni din Focșani

2
7907


Cererile de internare în cămine de bătrâni se înmulțesc pe zi ce trece. Aceștia solicită instituționalizarea din motive precum imposibilitatea de a se îngriji singuri, singurătatea, suferința unor boli care necesită îngrijiri specializate permanente, etc. însă indiferent de motive, locurile în căminele statului sau în cele ale organizațiilor nonguvernamentale din județul nostru sunt extrem de puține. Totuși, potrivit celor declarate de Mihai Ciobotaru, directorul Serviciului Public Local de Asistență Socială (SPLS) Focșani, în Căminul din Focșani ar mai fi locuri, însă cei ce doresc să se interneze aici trebuie să îndeplinească o serie de condiții și să depună un dosar care să cuprindă următoarele acte: buletin / carte  de identitate; cetificat de naștere; certificat de căsătorie (deces sau hotărâre de divorț); declarație pe propria răspundere cu privire la solicitarea internării (cererea către SPLAS Focșani); act doveditor venituri (cupon pensie și decizia de pensionare); adeverința de sănătate de la medicul de familie (original); referate medicale (în funcție de diagnosticele medicale); referat psihiatrie; referat psihologic; act doveditor al situatiei locative; două fotografii tip buletin. Totodată, mai sunt necesare și copii ale documentelor eventualilor aparținători legali. Astfel, aceștia trebuie să depună copii de pe: buletin/carte de identitate; certificat de naștere; certificat de căsătorie (deces sau hotărâre de divorț); adeverință de sănătate de la medicul de familie (original); declarație notarială pe propria raspundere; act doveditor venituri.
    Vârstnicul ce solicită internarea trebuie să-și facă și o serie de analize medicale. Este vorba despre analiza coproparazitologică, exudat faringian, coprocultura, virus hepatic de tip B sau C, vdrl și test  HIV-SIDA.

    Norme legale privind internarea în cămin

    În Căminul pentru persoane vârstnice Focșani pot fi internate persoanele care nu sunt încadrate într-un grad de handicap, beneficiare de asistență socială potrivit Legii nr. 17/2000, la cererea acestora ori a instituțiilor legale, în limita locurilor disponibile și a resurselor financiare.
Potrivit informațiilor furnizate de Mihai Ciobotaru, directorul SPLAS  Focșani, internarea se face în condițiile legii deja amintite, după cum urmează: solicitantul nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, conform legii; nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii; nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale din cauza bolii ori a stării fizice sau psihice. „Dreptul la asistență socială se stabilește pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevăzute în grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Ancheta socială se realizează de doi asistenți sociali din cadrul SPLAS Focșani. În situația persoanelor vârstnice dependente, celor doi asistenți sociali li se va alătura medicul specialist al persoanei respective”, se precizează în materialul informativ trimis redacției noastre de conducerea SPLAS Focșani. Acestora li se pot alătura, în caz de nevoie, reprezentanți ai organizațiilor pensionarilor, unităților de cult recunoscute în România sau ai altor ONG-uri care au ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor vârstnice.
    O comisie analizează situația fiecărui solicitant, stabilește gradul de urgență și temeinicia solicitării și face propuneri pentru aprobarea sau respingerea cererii de internare printr-un referat. Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la internare a persoanelor vârstnice în Cămin se face de către primar, prin emiterea unor dispoziții.

    În ce condiții se face externarea vârstnicului din Cămin

    Motivele care duc la încetarea calității de persoană asistată a vârstnicului sunt și ele reglementate. Astfel, el va fi externat în următoarele situații: prin reintegrarea în familie; prin reinternarea într-o altă instituție publică de protecție specială; prin schimbarea formei de protecție specială; la încălcarea gravă sau repetată a normelor de conduită în Cămin sau neplata contribuției datorată; în momentul dispariției cauzelor care au determinat internarea, constatate cu ocazia evaluării situației persoanei asistate; în momentul decesului beneficiarului.
    Externarea disciplinară se face în cazul în care vârstnicul nu respectă normele de igienă, curățenie și ordine, are un comportament necorespunzător față de ceilalți beneficiari sau față de personal, în sensul că înjură, amenință și face scandal în cămin sau în localitate. La externare disciplinară se expune și vârstnicul care pleacă din instituție fără aprobare sau acela în cazul căruia se constată că a beneficiat de internare prin folosirea de acte sau declarații care ulterior se dovedesc a nu fi adevărate. 
Externat disciplinar va fi și beneficiarul care refuză să achite contribuția legală, cu toate că dispune de venituri personale sau are aparținători obligați la întreținerea sa.

      Drepturi și obligații

    Vârstnicii internați în Căminul de bătrâni din Focșani au dreptul, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al instituției, să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie, etc., au dreptul să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale și să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite. De asemenea, vârstnicii mai au dreptul să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate, să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime și să participe la evaluarea serviciilor sociale primite.
    Dintre obligațiile care le revin vârstnicilor odată cu internarea în Cămin amintim: furnizarea de informații concrete cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică; participarea la procesul de furnizare a serviciilor sociale; participarea, după caz, la plata serviciilor sociale furnizate de Căminul pentru persoane vârstnice din Focșani în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială; comunicarea oricărei modificări intervenită în legătură cu situația lor personală; respectarea programului stabilit pentru servirea mesei; păstrarea curățeniei localului și a bunurilor instituției, precum și respectarea măsurilor de igienă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here