Concurs pentru copiii îndrăgostiţi de muzică

0
27


Copiii talentați și dornici de afirmare sînt invitați să se înscrie în cadrul celei de-a II-a ediții a Festivalului Național „Steluțe de mai”, concurs care va avea loc la Focșani. Festivalul Național „Steluțe de mai” se va desfășura în perioada 29 – 30 mai la Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță” din Focșani și va fi structurat pe două secțiuni, respectiv interpretare individuală și interpretare grupuri mici. Concurenții trebuie să aibă vîrste cuprinse între 5 și 20 de ani și trebuie să trimită în format digital două piese la alegere din repertoriul național sau internațional, atît pe pozitiv cît și pe negativ. Alături de CD, concurenții vor mai atașa la dosarul de înscriere două fotografii, copie după certificatul de naștere sau după caz de pe cartea de identitate, o declarație din care să rezulte că autorul compozițiilor este de acord cu difuzarea melodiei pe durata concursului și o chitanță care să certifice plata taxei de înscriere, care este de 40 lei. Organizatoarea acestui eveniment artistic pentru promovarea copiilor talentați, este Agenția de Impresariat Artistic „Art Kids Company”. „Evenimentul își propune descoperirea și promovarea copiilor talentați în interpretarea muzicii ușoare, specifice vîrstei lor, dezvoltarea spiritului de competiție și corectitudine între copiii de vîrste apropiate, dragostea pentru artă și nu în ultimul rînd creerea unor punți de prietenie între concurenții Festivalulului care este un regal al muzicii pop. De la acest eveniment nu vor lipsi covorul roșu și binențeles distracția”, a subliniat Vali Pascalni, reprezentant al Art kids Company.
Informații suplimentare despre acest festival se pot obține și accesînd site-ul http://www.stelutedemai.blogspot.com/.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here