Ediția: Vineri 19 aprilie 2024 Nr. 6608
Ediția: Vineri 19 aprilie 2024 Nr. 6608

VIDEO: Ședința CJ Vrancea. Parc tematic denumit „Lupta de la Mărășești din Primul Război Mondial“

Consiliul Județean Vrancea va realiza un parc tematic denumit  „Lupta de la Mărășești din Primul Război Mondial“. Parcul va fi realizat la Mausoleul Eroilor de la Mărășești de către Muzeul Vrancei, instituție subordonată administrației județene. În acest sens, plenul Consiliului Județean a aprobat ieri în ședință ordinară documentația tehnică la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții mai sus amintit. „Parcul tematic se va realiza în imediata vecinătate a construcțiilor existente în incinta Mausoleului, fără afectarea părților componente ale ansamblului arhitectural. Parcul tematic se va desfăşura pe o suprafaţă de aproximativ 2.100 mp. şi va reprezenta arealul în care au avut loc ciocnirile de forţe armate din Primul Război Mondial, cunoscute sub denumirea de Bătălia de la Mărăşeşti. Macheta va fi realizată în incinta Mausoleului, între clădirea acestuia şi clădirea Muzeului Militar, pe o zonă dreptunghiulară cu dimensiunea laturilor de cca. 70x30m“, se arată în referatul care însoțește proiectul de hotărâre.

          Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt: amenajarea unui parc tematic care completează oferta muzeistică – educațională pentru copii și elevi; punerea în valoare a terenului neutilizat; creșterea numărului de vizitatori.

          Plenul Consiliului Județean Vrancea a ținut un moment de reculegere în memoria celei care a fost Aglăița Vlădoiu, „fost funcționar public în cadrul Consiliului Județean Vrancea pentru o lungă perioadă, timp în care a fost un model de profesionalism și dedicare.”

          În cadrul ședinței au mai fost aprobate mai multe proiecte de investiții din care amintim: „Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2024”;  „Transmiterea în folosință gratuită către Muzeul Vrancei a dotărilor achiziționate prin proiectul „Consolidare si restaurare secție de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci“; „Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Muzeul Vrancei a dotărilor achiziționate prin proiectul „Consolidare şi restaurare Secţia de ştiinţe ale naturii şi acvariu – Casa Tatovici”; „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Consiliului Local Vulturu a zonei de siguranță și a zonei de protecție pe sectorul de drum județean 204D de la km 22+450 la km 36+700, pe o perioada de 5 ani”.

          Plenul Consiliului Județean a avizat: Regulamentul de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunelor Milcovul, Răstoaca, Gologanu; „Aprobarea incheierii unei tranzactii intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea si operatorul S.C. ECO SUD S.A. in cadrul Contractului de delegare a gestiunii nr. 19977/2494/12.09.2023”;  „Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești”; „Aprobarea cofinanţării de către Județul Vrancea a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vrancea – etapa a III-a, în perioada 2021 – 2027- fazat”; „Aprobarea contribuţiei județului Vrancea la proiectul regional „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Vrancea, etapa a II-a – fazat”; „Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea”.

          De asemenea, plenul Consiliului Județean a aprobat actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru următoarele obiective de investiție: „Modernizare DJ 241A, limită județul Galați – Feldioara – limita județul Bacău, km 5+000 – 19+450, L=14,45 km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”; ,,Consolidare și reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, județul Vrancea”; „Modernizare DJ 204D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector  Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” județul Vrancea, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”; ,,Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții „continuare de lucrări pentru modernizare dj205d, Valea Sării– Năruja – Paltin – Spuber – Nereju – Brădacesti, km 0+000 – km 34+000, l = 34km”. 

Sursa foto: https://muzeulvrancei.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?