15 persoane, victime ale incendiilor din Vrancea în 2023

0
383
Comunicat de presă: Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea în anul 2023
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea are misiunea de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență și acordare a primului ajutor calificat în zona de competență a unității, având ca scop pregătirea și protecția populației, salvarea vieții și asigurarea condițiilor necesare supraviețuirii în situații de urgență, protecția valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu și a bunurilor materiale, precum și a mediului.
Activitatea inspectoratului are ca principale obiective:
1. Consolidarea caracterului proactiv al activității de prevenire, prin îndrumarea și controlul autorităților administrației publice locale, instituțiilor și operatorilor economici privind îndeplinirea atribuțiilor pentru creșterea gradului de securitate și siguranță a cetățeanului.
2. Gestionarea profesionistă și eficientă a situațiilor de urgență prin aplicarea procedurilor pe tipuri de riscuri și a Concepției specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea acțiunilor de răspuns în situații de urgență.
3. Sporirea încrederii în instituție, prin modul profesionist și echidistant de soluționare a solicitărilor și petițiilor adresate de cetățeni, în spiritul respectării cu strictețe a drepturilor omului și a libertăților acestuia.
4. Coordonarea componentelor Sistemului Județean de Management al Situațiilor de Urgență în scopul asigurării unei abordări unitare a măsurilor și acțiunilor specifice în sistem integrat.
5. Continuarea procesului de profesionalizare și perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului.
Obiective și direcții de acțiune
Pentru creșterea eficienței activității de prevenire, preîntâmpinarea apariției unor disfuncționalități și necesitatea alinierii la cerințele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspecția de Prevenire a avut următoarele direcții de acțiune: continuarea reducerii numărului de obiective care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu; scăderea numărului de victime la incendii și în alte situații de urgență;
sprijinirea permanentă a activității compartimentelor de prevenire ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în scopul scăderii numărului de incendii la gospodăriile cetățenești și a victimelor rezultate din acestea; creșterea nivelului de pregătire și educație a populației în domeniul situațiilor de urgență; identificarea, evaluarea, controlul, monitorizarea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență din zona de competență a inspectoratului.
Măsuri întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor propuse:
Principalele măsuri întreprinse de personalul Inspecției de Prevenire au constat în colaborarea cu toate instituțiile și comitetele locale pentru situații de urgență, prin schimburi reciproce de informații, în scopul soluționării situațiilor deosebite constatate; executarea unor  controale colective la localitățile aflate în zone cu risc crescut de inundații; colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea în vederea îmbunătățirii activității de educare preventivă în domeniul situațiilor de urgență a preșcolarilor și elevilor;
coordonarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență privind efectuarea controalelor preventive la gospodăriile cetățenești, având ca tematică informarea și verificarea cetățenilor privind distrugerea, prin ardere, a vegetației uscate și a gunoaielor din gospodării; postarea, în funcție de sezon, a unor materiale informative, cu tematică specifică, pe site-ul și rețele de socializare ale inspectoratului.
AVIZARE-AUTORIZARE
Pe linie de avizare/autorizare au fost emise 83 avize și 59 autorizații de securitate la incendiu, 747 adrese de neîncadrare în prevederile HG 571 din 2016 și 543 avize amplasare în parcelă. De asemenea, au fost respinse 24 solicitări pentru emitere avize și 11 solicitări pentru emitere autorizații de securitate la incendiu.
Menționăm că, în baza OIGSU nr. 94203 din 27.09.2023, în perioada 01 – 13.10.2023, 1 ofițer din cadrul compartimentului Avizare – Autorizare a desfășurat misiuni specifice în sprijinul ISU B- IF.
ACTIVITĂȚI DE CONTROL
Totodată, au fost planificate și executate 1.239 controale, în scădere cu 2 %  față de anul 2022. Au fost primite și soluționate 1 petiție în domeniul avizării-autorizării și 27 în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Rezultatele controalelor efectuate au evidențiat faptul că principalele riscuri pe linia situațiilor de urgență se situează la un nivel corespunzător de siguranță. Controalele tehnice și acțiunile de prevenire au fost finalizate prin analize cu factorii de răspundere, unde s-au stabilit măsuri concrete de creștere a eficienței acestei activități și asigurarea protecției în situații de urgență.
De asemenea, o importantă  latură a activității preventive a reprezentat-o și asistența tehnică de specialitate acordată tuturor persoanelor cu ocazia activităților de sprijin, îndrumare și control efectuate. APLICAREA LEGALITĂȚII
În urma activității de control au fost identificate 5.634 deficiențe, din care 664 au fost înlăturate pe timpul controlului, 4.969 fiind sancționate contravențional astfel: 4.474 cu avertisment și 495 cu amendă în cuantum total de  2.497.800 lei.
De asemenea, a fost aplicată ca sancțiune complementară pierderea valabilității pentru 4 autorizații și 2 avize de securitate la incendiu.
În vederea îndeplinirii misiunilor de răspuns ce revin inspectoratului, s-a acționat pentru monitorizarea și gestionarea a 6.934 acțiuni (față de 8.286 produse în anul 2022), în medie 18,99 evenimente/zi, din care:
• 4.502 pentru ajutor medical de urgență (64,93%);
• 384 alte situații de urgență – însemnând epidemii, misiuni pirotehnice, alunecări de teren, evenimente publice de amploare etc., (5,54%);
• 382 pentru stingerea incendiilor (5,51%);
• 263 incendii de vegetație și altele (3,79%);
• 232 alte intervenții (3,35%);
• 218 asistența persoanelor (3,14%);
• 201 intervenții pentru asigurarea sau supravegherea zonei de producerea probabilă a situației de urgență (2,90%);
• 188 activități de recunoaștere în teren (2,71%);
• 122 întors din drum (1,76%);
• 115 deplasări fără intervenții (1,66%);
• 92 intervenții la descarcerare (1,33%);
• 62 exerciții cu forțe și mijloace în teren (0,89%);
• 60 alarme false (0,87%);
• 44 salvări animale (0,63%);
• 38 misiuni de sprijin (0,55%);
• 31 protecția mediului (0,45%).
        Totodată, inspectoratul a intervenit și pe raza județului Bacău pentru gestionarea a 36 situații de urgență, astfel: 10 incendii, 6 incendii de vegetație, 6 misiuni sprijin, 1 recunoaștere, 2 intervenții SMURD,  2 intervenții asigurare zonă, 1 alte intervenții, 1 exercițiu, 1 alte situații de urgență, 4 întors din drum și 2 deplasări fără intervenție.
Serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit independent la 182 situații de urgență (față de 224 în 2022), iar în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență, au intervenit la 348 evenimente (față de 493 în 2022).
De asemenea, în baza O.I.G.S.U. nr. 86.995 din 31.05.2023, în sezonul estival, în perioada iunie – septembrie, 1 ofițer – inspector de prevenire, 1 subofițer scafandru și 20 de subofițeri paramedici au desfășurat misiuni specifice, în sprijin la I.S.U. Constanța, constând în: controale de prevenire a situaților de urgență la unități de turism și de agrement, salvare din mediul acvatic și acordare prim ajutor calificat.
Totodată, în baza O.I.G.S.U. nr. 87 097 din 15.06.2023 și în conformitate cu H.C.N.S.U. nr. 14 din 08.05.2023 privind acordarea de asistență internațională Republicii Elene, constând în pre-poziționarea unui modul specializat de intervenție în stingerea incendiilor de pădure, 3 ofițeri și 21 de subofițeri cu 2 autospeciale de stingere au participat, în perioada iulie – septembrie, la 5 misiuni pentru monitorizarea zonelor cu risc și stingerea incendiilor de pădure de pe teritoriul Greciei.
La intervențiile pentru înlăturarea efectelor situațiilor de urgență au participat 24.501 persoane, din care 23.112 cadre ale inspectoratului (401 ofițeri, 52 maiștri militari, 8.241 subofițeri și 14.418 paramedici) și 1.389 persoane din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență.
Pentru gestionarea situațiilor de urgență manifestate la nivelul județului, personalul profesionist a intervenit 26.635 ore, din care: 8.692 ore pentru stingerea incendiilor (32,63%), inclusiv cele de vegetație uscată, 11.197 ore pentru acordarea asistenței medicale de urgență (42,03 %), 3.358 ore pentru alte situații de urgență (12,6 %), 480 ore acțiuni pentru asistența persoanelor (1,8%), 494 ore la acțiuni de protecție a comunităților (1,85 %), 414 ore pentru intervenții la descarcerare (1,55 %), 2.000 ore pentru recunoașteri în teren și exerciții (7,5 %).
ANALIZA INTERVENȚIILOR LA INCENDII
Privind intervențiile de stingere a incendiilor s-a acționat la 382 incendii (în medie 1,04 intervenții pe zi), înregistrându-se o scădere cu 46 intervenții față de anul 2022, când s-a intervenit la 428 de incendii.
În urma intervențiilor la incendii au fost salvate: 38 persoane, 5 animale mici, 1 animal mare, 10 păsări și bunuri materiale în valoare de aproximativ 100 milioane lei, iar ca victime ale incendiilor au fost înregistrate: 15 persoane decedate (față de 6 persoane în 2022) și 17 persoane rănite (față de 4 persoane în 2022). Pagubele materiale au fost estimate la o valoare de cca. 20 milioane lei (față de 2022 când au fost estimate la cca. 14 milioane lei).
Ponderea cea mai mare au avut-o incendiile la gospodăriile populației, unde s-au înregistrat 315 intervenții, ceea ce reprezintă 82,46 % din numărul total de incendii. În anul 2022 procentul de incendii la gospodăriile populației a fost de 76,40 %, înregistrându-se 327 astfel de evenimente.
Cele mai multe incendii s-au înregistrat în localitățile: Focșani–59, Dumitrești-21, Vulturu-16, Adjud-14, Vidra-12, Mărășești-11, Vânători-10, Vizantea Livezi-9, Tulnici-9, Homocea-8, Măicănești-8, Păunești-8.
Timpul mediu de răspuns la incendii a fost 15 minute și 37 secunde, iar timpul mediu de intervenție a fost 119,12 minute.
De asemenea, au fost înregistrate 263 incendii de vegetație, față de 618 în 2022, înregistrându-se o scădere de 234,98 %. Cele mai multe incendii de vegetație au avut loc pe razele administrativ – teritoriale ale următoarelor localități: Mărășești – 21, Slobozia Bradului – 19, Focșani – 16 Vânători – 14, Tulnici și Vidra câte 12, Vulturu – 11, Dumitrești – 10, Panciu, Cârligele, Gugești și Nănești câte 7.
INTERVENȚII PENTRU LIMITAREA EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE
Pentru limitarea și înlăturarea efectelor provocate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase, inspectoratul a acționat pentru:
• monitorizarea evoluției fenomenelor meteorologice de pe raza județului;
• monitorizarea și identificarea persoanelor fără adăpost, în perioadele în care temperaturile exterioare au fost scăzute și ar fi dus la apariția stărilor de hipotermie;
• intervenția pentru evacuarea apei ca urmare a precipitațiilor abundente;
• asigurarea fluxului informațional-decizional la nivelul structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență, prin:
– participarea și asigurarea secretariatului tehnic pentru ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în care au fost luate măsuri specifice pentru gestionarea fenomenelor meteorologice înregistrate;
– asigurarea conducerii C.J.C.C.I. (Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției) constituit la nivelul C.J.S.U. (Comitetului Județean pentru Situații de Urgență) Vrancea;
– centralizarea și transmiterea, prin aplicațiile informatice, la eșaloanele superioare a situațiilor și acțiunilor întreprinse la nivelul județului;
– asigurarea înștiințării C.L.S.U. (comitetelor locale pentru situații de urgență) și informării membrilor C.J.S.U. despre emiterea atenționărilor/avertizărilor meteorologice și a măsurilor ce se impun a fi luate.
Pe linie de protecție civilă au fost efectuate  116 controale  de prevenire la operatorii sursă de risc din județul Vrancea (operatori risc chimic, operatori SEVESO, obiective risc de explozie și obiective hidrotehnice). Totodată, s-a executat 1 control comun pentru verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor.
De asemenea, au fost emise 76 avize pentru transportul deșeurilor periculoase și au fost monitorizate 4.225 transporturi deșeuri periculoase.
În domeniul operativ s-au înregistrat 384 intervenții pentru alte situații de urgență (față de 1.499 în 2022), din care: 126 intervenții la epidemii (față de 1.251 în 2022), 16 alte situații de urgență (față de 15 în 2022), 89 misiuni pentru asanarea teritoriului de muniție neexplodată (față de 100 în 2022), 77  evenimente publice de amploare (față de 93 în 2022), 16 inundații (față de 31 în 2022), 8 misiuni de distrugere a muniției asanate (față de 9 în 2022), 51 intervenții în urma manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, 1 accident de transport în care sunt implicate substanțe sau deșeuri.
Comparativ cu anul anterior, cantitatea și tipul muniției asanate se prezintă astfel: 1.095 proiectile explozive și perforante (față de 174 în 2022),  9 grenade defensive (față de 7 în 2022), 169 muniție de infanterie/elemente de muniție (față de 3 în 2022), 5 bombe aruncător (față de 2 în 2022).
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea s-a întrunit în 2 ședințe ordinare și 13 ședințe extraordinare, în care au fost adoptate 67 hotărâri.
De asemenea, și pe parcursul anului 2023, coordonarea operațională a situațiilor de urgență generate de afluxul de refugiați/persoane strămutate pe teritoriul României ca urmare a conflictului armat dintre Rusia și Ucraina, la nivelul județului s-a realizat prin Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Vrancea (CJCCI), inspectoratul asigurând totodată, cu 57 de cadre militare, misiuni de sprijin în Punctele Operative Avansate din județele Vaslui, Suceava, Botoșani și Galați.
Echipajele S.M.U.R.D. aflate în coordonarea medicală a UPU-SMURD Focșani au fost solicitate  pentru  soluționarea a 4.609 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat din care:
• intervenții propriu zise – 4.502 (97,68%) – față de 4.463 în 2022;
• intervenții la descarcerare – 82 (1,78%) – față de 46 în 2022;
• intervenții la asistența persoanelor – 14 (0,30%) – față de 7 în 2022;
• intervenții la misiuni de sprijin –9 (0,20%) – față de 14 în 2022;
• intervenții la epidemii – 2 (0,04%) – față de 167 în 2022;
În urma acțiunilor la care au participat structurile S.M.U.R.D., au fost asistate 4.549 persoane (4.326 adulți și 223 copii), din care 21 persoane adulte au fost declarate decedate.
Cele mai multe intervenții S.M.U.R.D. au fost în localitățile: Focșani – 1.158, Adjud – 479, Vidra – 178, Panciu – 158,  Păunești – 154, Homocea – 134, Câmpuri – 134, Pufești – 126, Tulnici – 109, Vizantea-Livezi – 102.
Pregătirea personalului paramedical a fost organizată în conformitate cu ordinele și dispozițiile legale în vigoare și a vizat creșterea nivelului cunoștințelor și deprinderilor practice dobândite anterior, pentru asigurarea unei intervenții eficiente în acordarea primului ajutor calificat.
Au fost organizate, lunar, ședințe comune cu UPU – SMURD, și trimestrial cu SAJ Vrancea, în vederea analizării activității echipajelor de intervenție SMURD și a echipajelor SAJ Vrancea, conform Dispoziției Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 562 din 12.04.2016. Concluziile ședințelor au fost raportate lunar la IGSU și DSU.
În luna decembrie a fost executată verificarea anuală a personalului paramedical de către medicul coordonator SMURD, toți paramedicii îndeplinind criteriile minime de promovare.
Din punct de vedere al calității intervențiilor, s-a constatat că echipajele au intervenit în mod eficient, respectând protocoalele, instrucțiunile de lucru și normele specifice de siguranță, atât pentru personalul de intervenție cât și pentru pacienți.
Permanent, pentru monitorizarea evoluției situației operative, au fost prelucrate informațiile și datele furnizate de comitetele locale, asigurându-se măsurile specifice pentru completarea și actualizarea bazei de date cu privire la efectele situațiilor de urgență, acțiunile întreprinse, întrebuințarea forțelor și mijloacelor pentru protecția populației, reducerea pierderilor materiale și revenirea la starea de normalitate.
Prin compartimentul monitorizare situații de urgență și dispecerat au fost preluate toate anunțurile despre producerea situațiilor de urgență din zona de competență și au fost alertate și dirijate către locul acțiunii, în timp oportun, forțele de intervenție proprii și cele cu care se cooperează, în vederea gestionării situațiilor de urgență.
Astfel, au fost preluate 25.577 apeluri de urgență prin „112” (față de 24.648 în 2022), conform www.112.ro, rezultând o medie de 70,07 apeluri/zi. Din cele 25.577 apeluri preluate, 6.934 s-au materializat în intervenții și acțiuni.
Prin activitatea de monitorizare s-a asigurat fluxul informațional cu instituțiile cu care se cooperează și cu eșaloanele superioare, acțiunile de răspuns fiind desfășurate în condiții optime.
Totodată, au fost monitorizate și transmise către subunitățile de intervenție datele necesare instruirii personalului pe timpul celor 4.225 transporturi de substanțe și deșeuri periculoase și transporturi speciale ce au tranzitat zona de competență (față de 3.347 în 2022).
Coordonarea și conducerea intervențiilor în situații de urgență, precum și întrebuințarea forțelor și mijloacelor s-a realizat gradual, conform concepției de acțiune cât și în funcție de locul, natura, amploarea și evoluția intervențiilor, pe tipuri de urgențe.
Centrul operațional județean a acționat pentru reglementarea, planificarea, organizarea, pregătirea și coordonarea unitară a activităților de intervenție desfășurându-și activitatea în baza cadrului normativ și a legislației specifice domeniilor de competență și responsabilitate, în conformitate cu prevederile planurilor proprii de acțiuni și măsuri, având ca principale obiective:
– monitorizarea evoluției situațiilor de urgență;
– dezvoltarea bazei de date referitoare la situațiile de urgență produse în zona de competență;
– perfecționarea și dezvoltarea fluxului informațional-decizional, transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor, ordinelor și menținerea legăturilor de comunicații cu Centrul Operațional Național, centrele operative cu funcționare permanentă, alte organisme implicate în gestionarea situațiilor de urgență, precum și cu forțele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
– actualizarea planurilor de cooperare, acțiune și intervenție cu structurile deconcentrate /descentralizate și instituțiile care asigură funcții de sprijin pentru gestionarea situațiilor de urgență;
– relaționarea cu structurile de intervenție pentru eliminarea eventualelor neconcordanțe din conținutul documentelor;
– întocmirea și raportarea datelor, conform Procedurii privind raportarea datelor aferente gestionării situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase;
– lucrul cu aplicațiile de evidență, monitorizare și raportare a situației operative: SMISU, INTERVMED, SIMIEOP, SMURD (SIAS),  INUNDAȚII /ÎNZĂPEZIRI, RO-ALERT, SIRC.
În vederea asigurării, în zona de competență, a măsurilor de coordonare, îndrumare și control a activităților de prevenire și gestionare a tuturor situațiilor de urgență, în calitate de integrator la nivel județean al acestor măsuri, misiunea principală a inspectoratului s-a concentrat către o bună cooperare cu toate instituțiile care asigură membrii în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar mai ales, cu cele cărora le sunt date în responsabilitate managementul anumitor tipuri de risc: inundații, cutremure de pământ, alunecări de teren, incendii la fondul forestier, explozii, epidemii sau epizootii.
Astfel, cu sprijinul tuturor instituțiilor cooptate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, șefilor grupurilor de suport tehnic constituite la nivelul comitetului și al Secretariatului Tehnic Permanent, toate deciziile și hotărârile comitetului au fost duse operativ la îndeplinire, lucru care a condus către asigurarea protecției comunității, precum și limitarea și înlăturarea efectelor manifestării tipurilor de risc.
Relațiile de cooperare inter-instituțională s-au desfășurat în bune condiții și au avut drept bază protocoalele de cooperare încheiate anterior cu instituțiile județene cu atribuții conexe în gestionarea situațiilor de urgență.
Pentru creșterea nivelului de pregătire a personalului și verificarea viabilității planurilor de răspuns, precum și a îmbunătățirii concepției de intervenție, au fost organizate și desfășurate 4 exerciții de cooperare cu forțe și mijloace în teren, la nivelul Centrului Operațional Județean și 58 exerciții la nivelul structurilor de intervenție.
Pregătirea pentru intervenție în situații de urgență s-a desfășurat potrivit legii și reglementărilor interne și a vizat menținerea unui înalt grad de profesionalism și a stării de operativitate a tehnicii de intervenție, respectiv cooperarea cu celelalte componente ale sistemului național.
În cursul anului, conform ordinelor Inspectorului General nr. 10/IG/ din 30.03.2023 și nr. 4014/IG/ din 30.03.2022 au fost planificate 19 module de pregătire la care au participat 72 cadre și 5 Stagii de pregătire la care au participat 359 cadre. Totodată, trimestrial, personalul operativ din subunitățile de intervenție a fost verificat și a promovat probele la evaluarea capacităților motrice.
    În luna martie, inspectoratul a început activitatea de pregătire pentru 32 de soldați profesioniști, activitate ce s-a  desfășurat pe două module, acumulând la începutul carierei de pompier profesionist un număr de 390 ore de pregătire. Activitatea a constat în instrucție de front, pregătire teoretică și practică, precum și executarea a două ședințe de tragere cu pistolul.
Pe linia activității de îndrumare și control au fost desfășurate 4 controale tematice de sprijin la subunitățile de intervenție pe linia pregătirii pentru intervenție, a modului de organizare și desfășurare a educației fizice și sportului, precum și a serviciului de permanență.
Educația fizică s-a organizat și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 154 din 31.03.2004 pentru activitatea de Educație Fizica si Sport din Ministerul Administrației si Internelor și în baza Planului privind organizarea și desfășurarea activităților de formare profesională a personalului ISU Vrancea la educație fizică în anul 2023 aprobat prin Ordinul Inspectorului Șef  Nr. 2101/23/I-VN din 03.01.2023, pe categorii de solicitare fizică, grupe de vârstă și sex.
Din cele 98 de cadre evaluate la categoria de solicitare fizică normală, 87 cadre au promovat evaluările anuale, iar 11 cadre nu au fost evaluate (1 fiind apt limitat, 2 s-au aflat în concediu medical, 2 cadre scutite medical, 1 cadru creștere copil, personalul din  Comanda Inspectoratului, șeful S.P.I.R.C. și ofițerul licențiat în educație fizică, nu au fost evaluați).
Din 364 de cadre evaluate la categoria de solicitare fizică accentuată, au promovat 364 cadre.
Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență
În baza planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență aprobat prin Ordinul prefectului nr. 62/02.02.2023, 6 reprezentanți ai administrației publice locale au participat la cursurile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență la Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău, dintr-un total de 22  planificați, reprezentând un procent de 27,27 %.
Coordonarea activității de voluntariat
În perioada analizată s-a continuat activitatea de recrutare și înscriere a candidaților în urma căreia au fost recrutați 48 voluntari, dintre aceștia reușind să finalizeze cursul introductiv general și cursul de prim ajutor de bază 21 voluntari. La finele anului, inspectoratul, se bazează pe sprijinul unui număr de 57 voluntari. Totodată, aceștia au participat în anul 2023, la 240 acțiuni de intervenție și 13 acțiuni de informare preventivă.
 Coordonarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență
Având în vedere prevederile O.M.A.I. 75 / 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, pe parcursul anului 2023, la nivelul județului Vrancea, au fost emise serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în baza cererilor depuse de către acestea, 8 avize, dintre care 4 avize de înființare și tot atâtea pentru sector de competență. În ceea ce privește serviciile private pentru situații de urgență nu au fost emise avize pentru sector de competență.
Astfel, la finele anului 2023 înregistrăm 128 avize emise pentru serviciile voluntare pentru situații de urgență, din care 64 avize de înființare și tot atâtea pentru sector de competență, iar pentru Serviciile Private pentru Situații de Urgență avem emise 4 avize de înființare și 11 pentru sector de competență.
Principalele obiective ale activității desfășurate pe linie de resurse umane au constat în gestionarea corespunzătoare a drepturilor salariale și de personal ale întregului efectiv, cu respectarea întocmai a legislației specifice în vigoare, recrutarea și selecționarea personalului pentru ocuparea posturilor vacante deblocate. În ceea ce privește activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale, au fost derulate 51 tipuri de cursuri/activități de formare profesională, cu participarea a 212 persoane.
Sub aspectul normelor de securitate și sănătate în muncă au fost luate toate măsurile legale privind instruirea personalului asupra cunoașterii și respectării acestora la locul de muncă, precum și de asigurare a unor condiții de lucru în acord cu cerințele legale în domeniu. Cu toate acestea, unitatea a înregistrat 2 evenimente, 1 în data de 24.07.2023 și 1 în data de 04.10.2023, care au fost încadrate ca accidente de muncă.
 Cu privire la ordinea interioară în unitate, inclusiv cea privind starea și practica disciplinară a personalului, activitățile desfășurate au vizat, în principal, realizarea următoarelor obiective:
• asigurarea unor relații interpersonale legale și regulamentare;
• crearea unei atmosfere de lucru bazate pe respectarea ordinelor și regulamentelor militare;
• înlăturarea aspectelor negative privind comportamentul, limbajul și portul uniformei militare;
• încadrarea în programul orar al unității, desfășurarea de controale inopinate în afara orelor de program.
La nivelul inspectoratului nu au fost semnalate incidente deosebite pe linie de ordine interioară și disciplină militară, unitatea înregistrându-se totuși cu 2 abateri disciplinare sancționate cu avertisment.
Totodată, au fost acordate un număr de 333 recompense, dintre care: 18 avansări înaintea expirării stagiului minim în grad (6 ofițeri, 1 maistru militar și 11 subofițeri),  274 citări prin Ordin de Zi pe Unitate, 39 diplome de merit și 2 insigne onorifice.
În perioada de referință au fost emise 605 ordine de personal (față de 482 în  anul anterior), reprezentând: numiri în funcție, împuterniciri în funcție, mutări, stabilirea drepturilor salariale, a condițiilor de muncă, schimbarea poziției de activitate, trecerea în rezervă a unor cadre militare, participări la cursuri, avansări în gradul următor, concedii creștere copil, etc.
 Situația încadrării cu personal a inspectoratului la data de 31.12.2023, reflectă o încadrare în procent de 77,33 %,  ponderea încadrării pe categorii de personal, raportată la numărul prevăzut, fiind următoarea: 80,70% ofițeri, 100% maiștri militari, 75,57% subofițeri, 73,07% soldați profesioniști și 57,14% personal contractual.
În ceea ce privește dinamica de personal la nivelul unității, în anul 2023, au avut loc 61 încadrări, dintre care 1 ofițer din cadrul Academiei de Poliție – Facultatea de Pompieri,  10 subofițeri repartizați de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești,  41 încadrați din sursă externă (1 ofițer, 7 subofițeri și 33 de soldați) și 9 cadre militare au venit din alte unități (3 ofițeri, 4 subofițeri și 2 soldați). Totodată, 14 cadre militare au plecat în alte unități (1 ofițer, 13 subofițeri), 41 cadre militare au trecut în rezervă (5 ofițeri și 36 subofițeri), s-au înregistrat 2 demisii (1 soldat și 1 personal contractual), 1 personal contractual s-a pensionat și 1 SGP este pus la dispoziție.
A fost acordat primul grad pentru 2 ofițeri ( 1 încadrat din sursă externă și 1 repartizat de la Facultatea de Pompieri, 17 subofițeri (7 încadrați din sursă externă și 10 repartizați din școala militară) și 33 de soldați profesioniști.
La nivelul inspectoratului media de vârstă a personalului este de 37,21 ani (la nivelul sediului este de 39,33 ani iar la nivelul subunităților este de 36,72 ani).
Serviciul Logistic a avut ca obiective prioritare asigurarea funcționării mijloacelor tehnice din înzestrarea inspectoratului și asigurarea materială a subunităților din organica inspectoratului, concomitent cu gestionarea optimă a resurselor avute la dispoziție, acționând pentru asigurarea folosirii legale și raționale a mijloacelor de mobilitate terestră, precum și a celorlalte bunuri și materiale aflate în dotare.
Referitor la starea tehnică și de întreținere a tehnicii de intervenție, se impune a fi subliniat faptul că, a fost menținută operativitatea tehnicii atât din înzestrarea inspectoratului, cât și cea dată în folosință de către Consiliul Județean Vrancea, asigurându-se intervenția la toate situațiile de urgență, chiar dacă unele autovehicule de intervenție și de transport existente în înzestrarea unității, au o durata normală de exploatare cu mult depășită, comparativ cu mijloacele tehnice noi, intrate în înzestrare.
Lucrările de asistență tehnică și reparații s-au desfășurat cu personalul din cadrul unității, personalul de specialitate din Baza de Reparații a Tehnicii de Intervenție Dragalina și unitățile service specializate pentru autovehiculele la care lucrările de asistență tehnică se execută în cadrul unităților service, potrivit specificațiilor producătorilor de autovehicule.
Pentru asigurarea exploatării în condiții corespunzătoare a mijloacelor tehnice, personalul de specialitate a desfășurat următoarele activități de asistență tehnică și reparații: 1.174 revizii tehnice și întrețineri tehnice sezoniere (comparativ cu 1.061 în 2022) și 141 reparații (față de 81 în anul 2022).
Asigurarea cu materiale tehnice de resortul auto s-a executat prin cumpărare directă, în limita fondurilor alocate, iar asigurarea cu carburanți-lubrifianți s-a executat în baza contractelor subsecvente la acordul cadru încheiat de ONAC.
În perioada analizată, inspectoratul a primit în înzestrare tehnică nouă de intervenție, utilaje și accesorii, astfel:
• prin derularea, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a unor proiecte din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020:
• 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă 4.000 litri, marca MAN – GRD, tipul TGM;
• 1 Post Medical Avansat tip I (PMA I), marca REMA, tipul STI-03;
• 1 autospecială de stingere cu apă și spumă 10.000 litri, marca RENAULT, tipul HD009 / JACINTO VECI / K;
• 1 autoturism M1, marca Volkswagen, tipul Transporter;
• 1 autospecială de primă intervenție pentru lucru cu apa la înaltă presiune și hidroperforare, marca IVECO, tipul IS70CI2BA / JACINTO / 70C18;
• 1 autospecială Centru de Comunicații pentru Punct de Comandă Mobil – Mediu, marca Mercedes – Benz, tipul Sprinter.
– cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea:
• 5 motopompe remorcabile pentru stins incendii;
• 4 generatoare electrice – 10 KVA;
• 1 dronă cu 2 kituri pentru extindere rază de acțiune;
• 1 detector portabil de agenți chimici (spectrometru de masă portabil);
• 1 detector de metale;
• 1 lansator gheară de pisică cu kit tactic;
• 3 camere termoviziune;
• 2 echipamente de salvare cu trepied.
Compartimentul Management stări excepționale și-a dus la îndeplinire atribuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare și celelalte acte normative, precum și sarcinile reieșite din ordinele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În conformitate cu prevederile Planului verificării stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare prin exerciții și  antrenamente de mobilizare, în perioada 02 – 06.10.2023, în județul Vrancea a avut loc exercițiul de mobilizare MOBEX VN-VS-23, cu scopul de verificare și evaluare a capacității de planificare, organizare și desfășurare a activităților specifice la declararea stării de mobilizare parțială a structurilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, precum și autorităților administrației publice locale. În urma punerii în aplicare a ordinului de mobilizare, la nivelul inspectoratului s-a desfășurat și activitatea de prezentare a rezerviștilor repartizați de CMZ Vrancea, iar procentajul de prezentare a fost de 93,31 %.
Activitatea Structurii de Securitate a fost orientată spre consolidarea și menținerea unui mediu sigur de lucru privind gestionarea informațiilor clasificate, pe parcursul anului fiind emise un număr total de 198 de autorizații de acces la informații clasificate. Totodată, au fost reacreditate 8 SIC-uri, iar ca urmare a asimilării cu rigurozitate a culturii de securitate pe linia PIC/INFOSEC a întregului personal al inspectoratului, în perioada evidențiată nu au fost înregistrate incidente de securitate.
Compartimentul Secretariat documente, clasificate și arhivă a avut ca obiectiv specific organizarea, îndrumarea și coordonarea activității de evidență, întocmire, înregistrare, păstrare, multiplicare, transport, transmitere, arhivare și distrugere a documentelor clasificate și neclasificate. Totodată, au fost executate activități de primire, înregistrare și distribuire spre soluționare a petițiilor, precum și de transmitere a răspunsurilor în termenul legal, fiind înregistrate și distribuite, spre soluționare 57  petiții, iar 6 persoane au fost primite în audiență.
Activitatea Serviciului comunicații și tehnologia informației a fost planificată, organizată și desfășurată potrivit O.M.A.I. nr. S/15/2010 și a principalelor direcții de acțiune și obiectivelor stabilite la nivelul inspectoratului și a constat în acțiuni și măsuri privind asigurarea respectării reglementărilor în domeniul comunicațiilor, asigurarea comunicațiilor operative la toate nivelele, asigurarea comunicațiilor de date pe rețeaua publică de internet, pe rețeaua neclasificată la nivel IGSU – RCVD, și pe rețeaua clasificată la nivel IGSU – Secret de serviciu.
Activitatea financiar-contabilă a avut ca scop acordarea drepturilor bănești, asigurarea cheltuielilor de întreținere si funcționare a unității, urmărindu-se respectarea condițiilor de legalitate și regularitate ale operațiunilor economico-financiare, precum și modul în care au fost angajate, lichidate, ordonanțate și efectuate plățile.
În acest fel, s-a asigurat funcționarea structurilor unității, primindu-se fondurile necesare pentru achitarea drepturilor de personal, precum și pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și menținere în stare de funcționare a tehnicii de intervenție.
Achiziții Publice
    Activitatea compartimentului s-a concentrat pe menținerea în permanentă stare de operativitate a autospecialelor de intervenție, prin realizarea la timp a reviziilor tehnice, reparațiilor și inspecțiilor tehnice periodice la operatorii economici de profil, respectând cu strictețe alocările bugetare ale unității.
Pe linia activității juridice s-au desfășurat următoarele activități relevante:
• consilierul juridic a participat la termenele de judecată stabilite de instanțe și s-au efectuat toate actele de procedură specifice, susținând interesele unității în 16 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, 9 dintre acestea fiind soluționate definitiv, termenele celorlalte 7 fiind în derulare;
• au fost analizate și avizate pentru legalitate 160 contracte și acte adiționale, precum și 231 comenzi.
• s-au elaborat puncte de vedere motivate și argumentate juridic referitoare la interpretarea unor dispoziții legale în diverse materii și s-a acordat asistență și consultații cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
• s-au analizat și avizat pentru legalitate 699 acte cu caracter juridic care pot atrage răspunderea inspectoratului, dintre care 605 ordine pe linie de resurse umane,  iar alte 94 lucrări diverse;
• s-au analizat și avizat pentru legalitate toate documentele și actele de decizie emise de comanda inspectoratului, precum și actele care angajează răspunderea juridică a unității, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 107/2017.
Începând cu data de 31.12.2022, funcția de psiholog a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Anghel Salignyʺ Vrancea este îndeplinită, prin cumul, de către psihologul din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Maior Constantin Eneʺ al județului Bacău.
Pe linia activității de psihologie au fost efectuate 8 evaluări psihologice pentru personalul nou încadrat, 1 evaluare la revenirea în activitate după o întrerupere mai mare de 6 luni, 4 evaluări în vederea avizării pentru desfășurarea de activități pirotehnice, 19 evaluări pentru încadrarea personalului pe perioadă nedeterminată și 1 evaluare în vederea desfășurării activității ca responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în exploatarea instalațiilor.
Activitățile din cadrul compartimentului de informare și relații publice au urmărit asigurarea unui cadru comunicațional – transparent, echidistant, credibil și eficient – pentru consolidarea încrederii populației în inspectorat în special, în M.A.I. în general, care să conducă la o percepție publică realistă asupra activității acestei instituții și a structurilor sale componente.
Accesul la informațiile de interes public s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, respectându-se principiile transparenței, aplicării unitare și autonomiei. Pe această linie, s-au înregistrat 8 cereri scrise și 183 cereri verbale, cărora li s-a răspuns în termenul legal stabilit.
Au fost difuzate 113 comunicate de presă și buletine informative și au fost înregistrate 2.044 apariții în mass-media locală și națională. Din totalul referirilor, 448 sunt favorabile și 1.596 au polaritate neutră.
Sistemul de Control Intern Managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității are la bază evaluarea riscurilor, constând în elaborarea următoarelor documente:
• Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial;
• Registrul de management al riscurilor;
• Inventarul activităților procedurabile și a procedurilor operaționale;
• Informare privind monitorizarea performanțelor pentru obiectivele și activitățile inspectoratului  prin intermediul unor indicatori de performanță.
În conformitate cu O.M.A.I. nr. 62/2018 au fost monitorizate cele 16 riscuri identificate în registrul de riscuri la corupție, în vederea asigurării eficacității managementului riscurilor la corupție și s-au realizat 12 activități de informare/instruire, cu participarea a 447 persoane.
Cadrele Compartimentului Control au participat la 6 controale tematice și 1 control inopinat, desfășurate conform OMAI 138/2016, pentru care s-au întocmit documente specifice, conform procedurii de sistem PS-IGSU-DCVI-03.
Principalele greutăți/disfuncționalități întâmpinate în organizarea și desfășurarea activităților specifice au fost determinate de:
– lipsa unor spații adecvate numărului de personal și volumului/complexității activităților desfășurate în cadrul tuturor structurilor funcționale (în aceleași spații își desfășoară activitatea mai multe compartimente);
– uzura fizică și morală a unei părți din tehnica destinată intervenției;
– insuficiența resurselor financiare alocate prin buget, raportate la nevoile instituției;
– lipsa unui medic de medicina muncii care să deservească unitățile M.A.I. din județ;
– lipsa unor baze sportive adecvate la subunitățile de intervenție care să permită desfășurarea în bune condiții a activităților de pregătire și evaluare a personalului operativ;
– lipsa unui sistem centralizat de acționare a sirenelor, care să asigure alarmarea populației în situații de urgență la nivelul zonei de competență.
În vederea îmbunătățirii activităților specifice se impune adoptarea următoarelor măsuri:
– intensificarea acțiunilor de informare preventivă a cetățenilor, prin mediatizarea măsurilor de prevenire și a regulilor de comportare în situații de urgență;
– îmbunătățirea permanentă a concepției și a modului de acțiune, privind gestionarea situațiilor de urgență;
– continuarea procesului de perfecționare a pregătirii de specialitate a personalului;
– îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personalul unității, prin  continuarea colaborării cu reprezentanții Băncii Mondiale și specialiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru derularea proiectelor: ”Demolare construcție existentă, construcție nouă sediu ISU Vrancea și Detașament de Pompieri Focșani” și ”Demolare construcție administrativă existentă și construire clădire nouă pentru Secția de Pompieri Adjud”, precum și cu reprezentanții Autorității de Management al Proiectului pentru Programul Regional Sud-Est, în vederea derulării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a sediului Secției de Pompieri Vidra”;
– conștientizarea reprezentanților administrației publice locale asupra necesității asigurării încadrării și dotării Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, conform prevederilor legale în vigoare;
– creșterea gradului de informare a populației și a opiniei publice asupra atribuțiilor legale, misiunilor, a măsurilor de prevenire și a conduitei de urmat pe timpul situațiilor de urgență;
– continuarea colaborării cu Consiliile locale și Primăriile localităților Dumitrești, Odobești și Tătăranu privind asigurarea condițiilor necesare înființării unor subunități de intervenție, în vederea micșorării timpului de răspuns în situații de urgență la nivelul acestor localități și al celor învecinate;
– întreprinderea demersurilor pentru identificarea posibilităților de accesare a fondurilor europene nerambursabile, cu sprijinul I.G.S.U. și al autorităților publice județene;
– continuarea colaborării cu specialiștii din cadrul Muzeului Vrancei, pentru redactarea lucrării ”Pompierii de dincoace și dincolo de Milcov, Vol. I (1862-2004) – File din istoria Pompierilor Vrânceni”, ce urmează a fi publicată cu ocazia Zilei Aniversare a Inspectoratului.
În încheiere, dorim să adresăm mulțumiri reprezentanților Instituției Prefectului, Consiliului Județean, UPU-SMURD Focșani, tuturor instituțiilor cu care am colaborat, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Consiliilor locale și Primăriilor localităților Panciu, Soveja, Năruja, Vulturu, Tulnici și Dumbrăveni, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și să vă asigurăm, că pompierii vrânceni rămân în sprijinul cetățenilor și sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență.
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here