Ediția: Miercuri 17 iulie 2024 Nr. 6672
Ediția: Miercuri 17 iulie 2024 Nr. 6672

Mica Publicitate de azi, 24 noiembrie 2023

Vânzări 1 cameră

VÂND garsonieră confort 1, zona Finanţe.Tel. 0766/494065.

Vânzări 2 camere

VÂND apartament 2 camere, zona 2 Stejari, etaj 1, ultramodern. Merită văzut!Tel. 0729/402188.

VÂND apartament Focşani, str. Comisia Centrală, bl.51, etaj 2, ap.10, super îmbunătăţit. Preţ 54.000 euro.Tel. 0744/916935.

DE vânzare apartament 2 camere, str. Longinescu, lângă Poliţie.Tel. 0758/434477.

VÂND apartament 2 camere, central, etaj 3/8, lift cu cartelă, 60.000 euro, negociabil.Tel. 0751/670248.

VÂND apartament 2 camere, Sud, parter, 40.000 euro, negociabil.Tel. 0728/470947.

VÂND apartament 2 camere, etaj 3, zona Gară.Tel. 0769/822106.

Vânzări 3 camere

VÂND apartament 3 camere, Plevnei.Tel. 0768/006921.

VÂND apartament 3 camere, Mărăşeşti, etaj 4/4. Preţ 20.000 euro.Tel. 0712/639717.

VÂND apartament 3 camere, renovat, AC, CT, centru.Tel. 0747/484295.

APARTAMENT 3 camere, parter, extindere 21 mp. Pretabil firme.Tel. 0742/294558.

Vânzări 4 camere

VÂND apartament 4 camere, etaj 1, vis-a-vis Şcoala nr. 9, în spatele sediului Parking.Tel. 0722/308330.

Vânzări case, vile

VÂND casă Câmpineanca, cartier Coreia, cu teren 1550 mp.Tel. 0721/146358.

VÂND casă + teren, comuna Boloteşti, sat Vităneşti.Tel. 0751/619351.

VÂND casă din cărămidă, la roşu, la Garoafa.Tel. 0767/987175.

Cumpărări locuinţe

CUMPĂR apartament 2 camere. Plata imediat.Tel. 0769/530020.

Oferte închirieri locuinţe

ÎNCHIRIEZ garsonieră, Sud, etaj 1, mobilată şi utilată complet.Tel. 0785/883149.

ÎNCHIRIEZ apartament central, Bdul Unirii, etaj 4, cu lift, nemobilat, neutilat.Tel. 0748/396495.

ÎNCHIRIEZ apartament 4 camere, parter, în spatele Primăriei.Tel. 0745/655063.

ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, parter, centrală proprie, zona Piaţa Moldovei.Tel. 0740/513134.

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere.Tel. 0753/498344.

ÎNCHIRIEZ garsonieră, etaj 1, str. Comisia Centrală. Contract ANAF.Tel. 0727/388193.

PRIMESC în gazdă.Tel. 0760/014320.

Vânzări terenuri

VÂND 1000 mp, Rovine.Tel. 0768/006921.

VÂND 6 hectare livadă şi 4 hectare vie, struguri de masă.Tel. 0743/111131.

BOLOTEŞTI! Vând 2 hectare teren arabil, extravilan, tarla 86, parcela 1400.Tel. 0752/846665.

VÂND livadă 0,85 ha şi 0,35 ha cireşi, 5 euro/mp. Disc vie 1800 euro.Tel. 0763/378537.

Autoturisme

VW Polo 1,4 benzină, 1500 euro.Tel. 0742/479918.

VÂND Seat Exeo A4, 2009, full-full, proprietar, 5500 euro.Tel. 0760/305259.

Servicii

REPAR centrale termice, verificări gaze, autorizaţii.Tel. 0766/969264.

REPARAŢII frigidere la domiciliu.Tel. 0722/617603.

MONTAJ acoperiş, dulgherie, vopsim acoperişuri, orice accesorii, reparaţii acoperiş.Tel. 0792/463101.

EXECUT zugrăveli locuinţe şi scări de bloc.Tel. 0768/306601.

Centre Infrumusetare

ÎNCHIRIEZ cameră manichiură şi post de lucru coafor la Creativ Studio, pe strada Tinereţii nr. 4, vis-a-vis de Clinica Tinereţii.Tel. 0742/138968.

Pierderi

PIERDUT contract de vânzare cumpărare nr. 6449 din 11.07.1991, eliberat de RAGCL, cerere 17715; copie act identitate; adeverinţă că apartamentul a fost achitat, eliberată de Primăria Focşani; copie după adeverinţa stradală; adeverinţă de la Primărie că nu am datorii pe numele meu, toate pe numele Ichim Toader. Se declară nule.

Matrimoniale

TÂNĂR, 38 ani, caut prietenă serioasă.Tel. 0773/325598.

OFER masaj.Tel. 0740/945417.

VĂDUV, 55 ani, caut o doamnă singură, pentru prietenie.Tel. 0724/796891.

PENSIONAR văduv, 75 ani, doresc să cunosc o doamnă.Tel. 0722/219045.

DOMN 40 ani, 1,80m, doresc să cunosc tânără cu vârsta cuprinsă între 18 – 45 ani, pentru relaţie de dragoste. Exclus căsătorie.Tel. 0759/424352.

BĂRBAT cu situaţie materială foarte bună, doresc să cunosc tânără, 18 – 35 ani.Tel. 0729/402188.

TÂNĂR 39 ani, doresc să cunosc o fată pentru o relaţie serioasă.Tel. 0785/895301.

BĂRBAT 50 ani, caut doamnă pentru căsătorie.Tel. 0762/146981.

DOMN pensionar, văduv, 72 ani, doresc să cunosc o doamnă cu vârsta de 65 – 72 ani.Tel. 0757/217143., 0337/408699.

DIVORŢAT, 59 ani, 1,76m, 75 kg, caut o doamnă de vârstă apropiată.Tel. 0783/054836.

Diverse

CUMPĂR surprize gumă anii 1990 şi cărţi poştale, fotografii cu Focşani, bancnote, monede până în anii 1966.Tel. 0744/781572.

ÎNCHIRIEZ garaj, bloc Teatru, str. Miron Costin.Tel. 0745/655063.

VÂND geci noi, bărbaţi, piele naturală, miel, maro, îmblănite, preţ 500 lei. Neîmblănite, preţ 400 lei.Tel. 0724/678873.

VÂND sobă teracotă, demontată, bicicletă medicinală, sport, slăbit, celulită etc.Tel. 0740/378507.

Cereri angajare

CAUT să îngrijesc bătrâni sau bonă, Focşani.Tel. 0749/345210.

Oferte angajare

ANGAJEZ femeie pentru menaj la o persoană vârstnică, femeie, în comuna Goleşti.Tel. 0751/258248.

ANGAJEZ şofer categoria B, băieţi şi fete pentru sortat deşeuri, la Boloteşti. Salariu săptămânal plus naveta.Tel. 0755/836062.

KRISTAL Hotel angajează ospătar, fără experienţă.Tel. 0337/080100.

CAUT muncitor construcţii.Tel. 0786/344600.

ANGAJEZ operator vânzări online (Emag etc) part time. Limba engleză obligatoriu.Tel. 0733/779334.

ANGAJĂM şofer categoria B.Tel. 0768/243464.

SC Corola Focşani SRL angajează 1 operator chimist – Secţia Extruder şi 1 operator chimist – Secţia Sudeze.Tel. 0744/644455.

SOCIETATE comercială angajează şoferi profesionişti, salariu motivant. Relaţii la telefon 0722/243331.

Autorizaţii mediu

PRIMĂRIA COMUNEI TULNICI, titular al proiectului ”Sistem de supraveghere video în comuna Tulnici, judeţul Vrancea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, fară evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Sistem de supraveghere video în comuna Tulnici, judeţul Vrancea” propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Tulnici, judeţul Vrancea. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu nr.2, în zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Vrancea.

SC MIDGARD INVESTMENTS SRL cu sediul în Focşani Aleea 1 Iunie, nr 11 bl. D sc. 1, ap 10 (prin MEALONICERA SRL), titular al planului Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând SC Midgard Investments SRL U.P. I Midgard Vrancea judeţul Vrancea” , amplasament pe raza unităţilor administrativ teritoriale: pe raza UAT TULNICI si pe raza UAT VINTILEASCA, judetul Vrancea anunţă publicul interesat asupra definitivării Raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice a acestuia în data de 11.01.2024 la ora 14.00, la sediul AOVP FILIALA OCOLUL SILVIC TULNICI, din comuna Tulnici, sat Tulnici, jud.Vrancea, parter administraţia Parcului Natural Putna Vrancea. Amenajamentul Silvic şi Raportul de mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Vrancea din Focşani str. Dinicu Golescu nr. 2 şi la sediul OCOLULUI SILVIC TULNICI din sat Tulnici, strada Principală, jud.Vrancea, de luni până joi între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8 – 14,00. Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul A.P.M.Vrancea până la data dezbaterii publice, care este 11.01.2024, ora 14.00.

Licitatii

COMUNA VÂRTEŞCOIU, cod fiscal: 4298130, adresa: str. Principală nr. 1, Vârteşcoiu, judeţul Vrancea, telefon 0237675211, fax 0237675265, scoate la licitaţie publică un spaţiu în suprafaţă de 20,10 mp, situat în sat Faraoanele, str. Gh. Nelepcu, nr. 2, comuna Vârteşcoiu . Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Cerere scrisă sau direct de la sediul instituţiei. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Secretar General, comuna Vârteşcoiu, str. Principală, nr. 1, judeţul Vrancea. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 08/12/2023, ora 16,00. Data-limită de depunere a ofertelor: 14/12/2023, ora 9,00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Vârteşcoiu, str. Principală, nr. 1, judeţul Vrancea, cod poştal 627405, Compartiment Secretar General. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în doua plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14/12/2023, ora 11,00, la sediul Primăriei comunei Vârteşcoiu din Comuna Vârteşcoiu, str. Principală, nr. 1, judeţul Vrancea, sala de şedinţe. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vrancea-Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal cu sediul în Municipiul Focşani, Bd. Independenţei nr. 19-21, cod poştal 620015, judeţul Vrancea, e-mail: tr-vrancea-comercial@just.ro, Telefon: 0237/232.092, Fax: 0237/235.896.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?