Polițiștii și școala: Conferință de presă la IPJ Vrancea despre „măsurile dispuse pentru un an școlar în siguranță”

0
575

Siguranţa în instituţiile de învăţământ din judeţul Vrancea este o prioritate a poliţiştilor vrânceni şi în anul şcolar 2023 – 2024. Polițiștii vrânceni au luat toate măsurile necesare pentru un început de an școlar în liniște și siguranță, fiind efectuate verificări înainte de startul cursurilor, dar și stabilite priorități de acțiune.

În contextul începerii noului an şcolar, poliţiştii din structurile de ordine publică, poliţie rutieră, siguranță școlară, prevenire și proximitate au fost prezenţi în proximitatea tuturor unităților de învățământ, alături de elevi, părinţi şi cadre didactice, pentru a reconfirma parteneriatul Poliţie – Şcoală, siguranţa copiilor reprezentând una dintre priorităţile permanente ale Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. Astfel, peste 180 de polițiști au desfăşurat activităţi specifice, care să conducă la menţinerea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ din județ.

Colaborarea cu instituțiile de învățământ continuă pe întreg parcursul anului şcolar. Fiecare unitate de învăţământ este inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiștilor, asigurându-se, totodată, supravegherea traseelor de deplasare a elevilor. În anul școlar 2022 – 2023, polițiștii de la Biroul Siguranță Școlară au desfășurat activități în 5 proiecte educaționale și 3 campanii, pentru reducerea violenței fizice și psihologice, pentru prevenirea consumului de substanțe interzise și o campanie de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vrancea. Colaborarea interinstituțională s-a realizat în baza a 6 protocoale de colaborare și 2 acorduri de parteneriat. În cadrul acestor proiecte sau campanii, au fost derulate 1026 de activități informativ – preventive în cadrul orelor de curs, având ca beneficiari direcți un total de 29501, dintre care 25756 elevi, 1918 cadre didactice și 1827 părinți. Totodată, au fost identificați 32 de elevi în situații de risc, aceștia fiind consiliați, în scopul remedierii comportamentelor nepotrivite.

Polițiștii de la siguranță școlară au organizat activități în baza a 17 Planuri de acțiune având drept scop prevenirea absenteismului școlar, prevenirea consumului de alcool, tutun, substanțe psihoactive, precum și pentru prevenirea și combaterea încălcării unor norme de conviețuire socială și de ordine publică sau a unor activități desfășurate de agenții economici în incinta sau proximitatea unităților de învățământ, cu încălcarea prevederilor legislative. La activități au participat polițiști din structurile de siguranță școlară, criminalitate organizată, ordine publică, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vrancea, reprezentanți de la I.S.J. Vrancea și D.S.P. Vrancea.

Alte două Planuri de măsuri stabilite la nivelul structurii au vizat implementarea campaniei de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar și menținerea climatului de ordine și siguranță publică, pe timpul desfășurării evaluării naționale, a examenului național de bacalaureat, examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar și concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, organizate la nivelul județului Vrancea.

În același context, au fost desfășurate 25 de ședințe de instruire cu cadrele didactice, 5 cu C.J.R.A.E Vrancea, 2 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea cu privire la prevederile legale în domeniul violenței școlare și au fost transmise 100 de informări către instituțiile abilitate. (38 D.G.A.S.P.C., 42 I.Ș.J. Vrancea, 8 C.J.R.A.E. Vrancea, 12 către Instituția Prefectului – Județul Vrancea , conform P.T.C.A.).

În anul școlar 2023-2024, la nivelul județului Vrancea rețeaua școlară cuprinde 435 unități de învățământ (86 în mediul urban și 349 în mediul rural). Măsurile pe linie de ordine publică în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, sunt asigurate cu polițiști, jandarmi și polițiști locali, conform repartizării: I.P.J. Vrancea 412, I.J.J. Vrancea 16 unităţi de învăţământ din municipiile Focşani, Adjud şi oraşul Panciu iar Poliţia Locală Focşani, 7 unităţi de învăţământ.

Pe parcursul anului școlar 2022 – 2023, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au derulat 15 proiecte sau campanii preventive, în cadrul cărora au fost desfășurate peste 300 de activități preventive în mediul școlar și la evenimente publice, cu peste 20.000 de beneficiari.

Activitățile polițiștilor de prevenire au vizat prevenirea victimizării copiilor prin diverse infracțiuni, prevenirea disparițiilor și a plecărilor voluntare, siguranța acestora acasă, comportamentul preventiv la școală, relațiile cu colegii, siguranța la locul de joacă și în vacanță, educația rutieră a copiilor, siguranța acestora pe Internet, prevenirea unor comportamente discriminatorii, a violenței domestice, dar și prevenirea consumului de droguri și a traficului de persoane.

În interacțiunea cu copiii, polițiștii de prevenire au utilizat metode educativ – preventive adaptate vârstei lor, în scopul creșterii gradului de siguranță a acestora, prin informarea acestora cu privire la potențialele pericole și, totodată, prin oferirea unor soluții pentru identificarea și evitarea unor situații de risc.

Polițiștii de prevenire vor continua activitățile de prevenire a criminalității, nevoile de siguranță ale copiilor fiind abordate integrat, în activitățile preventive urmând a fi implicate cadrele didactice, părinții sau tutorii copiilor, totul pentru a genera un grad sporit de siguranță a minorilor acasă, la școală în spațiile publice și în mediul online. Totodată, în activitățile derulate, polițiștii de prevenire vor implica, în continuare, reprezentanți ai societății civile și ai unor organizații neguvernamentale. Pentru că siguranţa copiilor constituie una dintre priorităţile poliţiştilor rutieri, aceştia se vor afla în apropierea şcolilor amplasate pe arterele intens circulate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, la orele de maximă afluire/defluire a elevilor. Totodată, a fost verificată amplasarea corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare în zona stațiilor mijloacelor de transport public de persoane și a trecerilor de pietoni aflate în apropierea unităților de învățământ.

Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor. Pentru siguranţa elevilor, toţi conducătorii de autovehicule destinate transportului şcolar (95) au fost verificați și instruiți cu privire la respectarea legislației rutiere. Au fost verificate toate autovehicule destinate transportului școlar, iar conducătorii acestora au fost informați cu privire la obligaţiile ce le revin în vederea asigurării unei stări tehnice corespunzătoare şi a utilizării acestor mijloace strict conform destinaţiei.

Structura de Ordine Publică asigură menținerea ordinii și siguranței publice, prin ansamblul măsurilor întreprinse și al activităților desfășurate cotidian pentru protejarea și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, funcționarea normală a instituțiilor statului, a normelor de conduită civică, a regulilor de conviețuire socială și a celorlalte valori, precum și a avutului public și privat.

Conform prevederilor art. 81 din Anexa 1 la H.G .nr. 301/2012, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, unitățile de învățământ trebuie să fie prevăzute cu:

– sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat,

– sisteme de detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente, în baza analizei de risc la securitatea fizică efectuată de către unitate și întocmită de către un evaluator de risc autorizat.

– existența analizei de risc la securitate fizică;

– existența controlului acces prin personal sau echipamente;

– existența proiectului sistemului de alarmare cu avizul de specialitate al poliției.

Pe parcursul anului școlar 2022-2023, polițiștii Serviciului de Ordine Publică, Compartimentul Sisteme de Securitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au organizat și desfășurat activități de verificare a modului de asigurare al unităților de învățământ din județ, fiind evaluate măsurile de securitate adoptate și au determinat factorii responsabili pentru a lua măsurile minime de securitate stabilite prin H.G .nr. 301/2012, destinate unităților și instituțiilor de interes public.

Pentru anul școlar în curs, la nivelul județului Vrancea au fost verificate toate unitățile de învățământ, în multe situații fiind luate măsuri suplimentare de securitate. În cazul unităților școlare unde au fost identificate nereguli în ceea ce privește implementarea tuturor măsurilor stabilite de evaluatorii de risc, pentru neregulile constatate au fost aplicate 382 de sancțiuni contravenționale, pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 301/2012 – privind Normele de punere în aplicare ale Legii nr. 333/2003, fiind trasate sarcini cu termene de remediere a acestora. La începutul anului 2023, au fost reluate controalele la unitățile de învațământ, pe parcursul cărora s-a urmărit stadiul de îndeplinire a sarcinilor trasate în urma controlului din anul 2022.

Începerea anului școlar reprezintă un moment important, de adaptare, pentru fiecare copil, de socializare și de stabilire a unor reguli de comportament care să le confere siguranță, fie că sunt în deplasare, în spațiul public, la domiciliu sau în spațiul online.

Pe parcursul întregului an școlar, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin Biroul Siguranță Școlară, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, prin poliția de proximitate, dar și prin structurile operative, va continua colaborarea cu reprezentanții celorlalte instituții și structuri cu atribuții în domeniul asigurării unui climat de siguranță în unitățile de învățământ, respectiv cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galați, pentru o intervenție promptă și eficientă în cazul unor incidente negative în cadrul unităților de învățământ și zona adiacentă acestora, cât și pentru reducerea violenței fizice și psihologice (bullying), cu implicarea celorlalte instituții ale statului, cu competențe în domeniu, adaptând structura folosită la propriile proiecte, programe sau campanii.

Nu uitați:

Stabiliți copilului un program, astfel încât să știți tot timpul unde este și ce face;

Spuneți-i la cine să apeleze când se ivește o problemă și stabiliți o persoană care să-l supravegheze atunci când nu sunteți lângă el;

Discutați permanent cu copilul și asigurați-l de toată disponibilitatea de a-l ajuta și îndruma;

Aflați cine sunt prietenii copilului dumneavoastră, atât în viața on-line, cât și off-line;

Vă dorim un an școlar cu realizări, în siguranță!

Comunicat de presă IPJ Vrancea, 20 septembrie 2023

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here