Lansare proiect Înființare centrale fotovoltaice pentru consum propriu în cadrul UAT Municipiul Adjud, jud. Vrancea, cod SMIS 161735, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

0
83

Data 15.09.2023

 Lansare proiect

Înființare centrale fotovoltaice pentru consum propriu în cadrul UAT Municipiul Adjud, jud. Vrancea, cod SMIS 161735finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

UAT Municipiul Adjud, cu sediul în Municipiul Adjud, Str. STADIONULUI, nr. 2, județul Vrancea, deruleazăproiectul ,,Înființare centrale fotovoltaice pentru consum propriu în cadrul UAT Municipiul Adjud, jud. Vrancea, cod SMIS 161735’’, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Scopul proiectului este utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul UAT ADJUD prin achiziționarea unor centrale electricefotovoltaice pentru susținerea consumului propriu și pentru a crește nivelul de independență energetică, contribuind astfel la obiectiveleprogramului privind consumul final de energie provenită din surse regenerabile. Astfel, prin realizarea obiectivului general al prezentuluiproiect se va aduce o contribuție semnificativă atât la creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară cât și la reducerea emisiilor de carbon în atmosferă, ca rezultat al investițiilor de creștere a puterii instalate de producere a energiei electrice șitermice din surse regenerabile mai puțin exploatate.

Proiectul are drept obiective specifice:

  1. OS1 Achiziție centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de minim 647 KW pentru producția de energie din surseregenerabile în vederea creșterii nivelului de independență energeticăși reducerii anuale a emisiilor de gaze cu efect de seră cu247,76 echivalent tone CO2.

Rezultate finale în urma implementării proiectului:

În urma implementării proiectului, solicitantul va contribui la creștereacapacității de producere a energiei a unităților ce folosesc surse regenerabile, precum și la scăderea anuală a gazelor cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile și scăderea anuală a gazelor cu efect deseră.

Principalele instituțiibeneficiare: Spitalul Municipal Adjud,4Școli,2 Colegii,Gradinițe,Primăria,Directia de asistenta sociala,Casa de Cultura „Tudor Vornicu”, Clădire piață, Săli de Sport,iluminatul public al orașului. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt toți colaboratorii instituțiilor amintite, precum și toate persoanele care tranzitează orașul spre localitățile învecinate.

Valoarea totală a proiectului este de 6.163.111,28 lei din care:

  • valoare totală eligibilăeste de 4.925.325,35 lei
  • valoare neeligibila inclusivTVA este de 1.237.785,93 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 14 luni, respectiv între data 01.11.2022 – 31.12.2023.Aceasta cuprinde  și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Municipiul Adjud, Str. STADIONULUI nr. 2, Adjud, Județul Vrancea, cod poștal 625100

Tel: 0237.641908 Fax: 0237.641912 int.209

e-mail: uat@primariaadjud.ro

Web-site: www.adjud.ro

Manager Proiect: ALEXE ISABELLA, tel. ‎0762586969

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here