Finalizarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SC ENVIRONMENT GM EXPERT SRL PRIN CONSTRUIREA UNUI SEDIU ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE”

0
233

Anunț de presă

Data 23 decembrie 2021

Finalizarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SC ENVIRONMENT GM EXPERT SRL PRIN CONSTRUIREA UNUI SEDIU ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE”

ENVIRONMENT GM EXPERT SRL, cu sediul în Municipiul Focșani, județul Vrancea,strada Cuza Vodă, numarul 102B în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “
ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SC ENVIRONMENT GM EXPERT SRL PRIN
CONSTRUIREA UNUI SEDIU ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE”, cod SMIS 113621, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea și dezvoltarea durabilă atât din punct de vedere social cât și din punct de vedere economic al afacerii firmei S.C. ENVIRONMENT GM EXPERT S.R.L., creșterea productivității societății prin dezvoltarea pe verticală a activității, respectiv diversificarea activității firmei. Datorită noii investiții se vor oferi servicii calitative, la un preț de vânzare accesibil tuturor clienților, în conformitate cu cele mai înalte standarde.

Rezultatele proiectului:
1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează constuirea unui sediu de desfășurare a activității, achiziția de echipamente și crearea a 3 noi locuri de muncă cu menținerea celor existente.
2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin
anunțuri de presă și materiale publicitare.
Prin intermediul prezentului proiect de finanțare nerambursabilă societatea ENVIRONMENT GM EXPERT S.R.L. a construit un spațiu modern de desfășurare a activităților cu toate dotările necesare activităților de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
Valoarea totală a proiectului este de 1.168.721,61 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 668.958,50 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:
Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei în sensul că asigură creșterea indirectă a rolului economic și social al centrelor urbane și contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat. De asemenea prin angajarea a 3 noi persoane și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celor nou create, pe o perioadă de cel putin 3 ani se va asigura creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin construirea unui sediu și cu dotarea corespunzătoare, serviciile de inginerie și consultanță tehnică vor fi prestate într-un mediu favorabil agreat de clienți iar prin achiziționarea de echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare a echipamentelor din cadrul construcției sediului. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite realizarea unor servicii de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de energie și cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Nume persoană de contact: GUZU MIRELA
Funcţie: Administrator
Telefon: 0735.280.711 , e-mail: guzumirela@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here