Finalizarea proiectului „ MODERNIZARE ŞI DOTARE CU INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNEI ARHIVE ”

0
194

Comunicat de presă

Data 29.10.2020

Finalizarea proiectului „ MODERNIZARE ŞI DOTARE CU INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNEI ARHIVE ”

ASIST CONT S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Modernizare şi dotare cu instalaţii şi echipamente în vederea înfiinţării unei arhive”, cod MySMIS 111576 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1: Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri”, 2.1.A. Microîntreprinderi

Obiectivele proiectului sunt:

1. Înfiinţarea unui nou punct de lucru prin schimbarea destinaţiei clădirii existente, modernizarea spaţiilor de prestare a seviciilor şi achiziţionarea de instalaţii şi echipamente performante, care vor avea ca efect iniţierea unei noi activităţi, introducerea unui nou serviciu în gama de servicii prestate întreprinderilor, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

2. Dezvoltarea economiei locale prin creşterea stabilităţii economice a întreprinderii şi a locurilor de muncă existente precum şi prin crearea a 3 noi locuri de muncă, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Rezultatele proiectului:

– Modernizarea şi dotarea cu utilităţi şi instalaţii funcţionale specifice a clădirii în care va funcţiona arhiva, cu suprafaţa construită de 561,27 mp;

– Achiziţionarea de echipamente IT, software specific, mobilier pentru arhivare şi nacelă;

– Crearea a 3 locuri de muncă în urma implementării proiectului, ce se vor menţine pe perioada de durabilitate a investiţiei.

Valoarea totală a proiectului este de 1.432.778,29 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 760.256,81 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a 3 noi locuri de muncă şi crearea unui nou serviciu destinat întreprinderilor.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: D-l PALADE MITICĂ-LULU – manager proiect, Telefon: 0744-753.459

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here