Ediția: Vineri 14 iunie 2024. Nr. 6649
Ediția: Vineri 14 iunie 2024. Nr. 6649

GALERIE FOTO: Vasile Vatră, primarul care a modernizat comuna Gugești

Vasile Vatră este candidatul Partidului Social Democrat, Filiala Vrancea, la funcția de primar al comunei Gugești. Acesta este unul dintre edilii din România care au modernizat infrastructura localităților pe care le conduc.

Din programul propus pentru 2016 – 2020, primarul Vasile Vatră a finalizat următoarele obiective:

Asfaltarea străzilor principale și secundare în comuna Gugeşti, dalarea şanţurilor, podurilor şi podeţelor (5,5 km), (str. G. Enescu, 1 Iunie, N. Bălcescu, Smârdan + vicinale);

Reabilitarea (reprofilat, pietruit, cilindrat) drumurilor de exploataţie agricolă (drumuri acces teren extravilan);

Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public (lămpi pe leduri pe fiecare stâlp, prin Grupul de Acţiune Locală Vrancea Sud – Est) Gugești și satul Oreavu;

Construirea unei Grădiniţe cu program prelungit pentru 3 grupe, unitate aflată în subordinea Școlii Gimnaziale Al. Vlahuță Gugești;

Construirea unui centru Şcoală după şcoală (afterschool) în comuna Gugeşti;

Construirea unei Grădiniţe cu program normal, 2 grupe – Satul Vechi – Şcoala Nr.2;

Organizarea taberelor şcolare pentru copiii care obţin rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare precum şi pentru cei cu rezultate deosebite la învăţătură.

Restaurarea şi punerea în valoare a Monumentului Eroilor din primul război mondial 1916-1918;

Construirea şi dotarea unui aşezământ cultural în satul Oreavu, comuna Gugeşti;

Reabilitarea şi punerea în valoare a Muzeului Văii Râmnei ,,Prof. Nicolae Ciorăscu”;

Sprijinirea parohiilor din Gugești și Satul Oreavu în vederea modernizării acestora;

Organizarea de evenimente cultural – artistice şi de divertisment la Căminul Cultural ,,Prof. Nicolae Ciorăscu”

Achiziţionarea terenului de fotbal, modernizarea și reabilitarea acestuia;

Amenajarea unui teren și dotarea acestuia cu aparate de fitness pentru adulţi;

Susţinerea oricărei iniţiative a tinerilor de către Consiliul Local Gugeşti;

Crearea unei baze de agrement atractive şi moderne (spaţii pentru practicarea sporturilor: tenis, role, pescuit sportiv etc.) pentru realizarea unui turism de agrement în zonă şi transformarea comunei Gugeşti în destinaţie turistică – lucrări în derulare;

Achiziţionarea unei autospeciale pentru pompieri cu apă şi spumă;

Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale prin modernizarea sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă;

Extinderea procedurilor de informare publică – utilizarea unor noi metode de informare a populaţiei pentru stimularea participării cetăţenilor la procesul decizional în vederea asigurării transparenţei;

Creşterea eficienţei în administraţia locală prin facilitarea, urmărirea şi documentarea proceselor de lucru, utilizând programe informatice de management a documentelor;

Creşterea nivelului de pregătire profesională a salariaţilor din administraţia locală prin realizarea unui program anual de pregătire profesională şi participarea la cursuri de formare profesională continuă;

Îmbunătăţirea calităţii păşunii prin concesionarea şi punerea la dispoziţie a acesteia, proprietarilor ce deţin animale în comuna Gugeşti;

Reducerea cantităţilor de gunoi menajer prin colectarea deşeurilor reciclabile (pet-uri), Gugești și Satul Oreavu.

Programul ce va fi implementat conform strategiei de dezvoltare a localităţii Gugeşti 2020 – 2024

Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Gugești. În prezent, locuitorii comunei Gugești precum și instituțiile publice și agenții economici consumă pentru încălzirea locuințelor, prepararea apei calde menajere și a hranei drept combustibili: lemne, peleți, curent electric, combustibil lichid, butelii cu GPL, etc. Proiectul presupune înființarea distribuției de gaze naturale prin racordarea la conducta de înaltă presiune, realizarea unei stații de reglare măsurare și realizarea rețelelor de distribuție de medie presiune în satul Gugești și satul Oreavu.

Amenajare trotuare, reabilitare și modernizare sistem de dirijare a apelor pluviale, refacere podețe în comuna Gugești. Investiția propusă prin lucrări de amenajare a trotoarelor cât și a căilor de acces rutiere/pietonale către proprietate, pentru buna desfășurare a traficului pietonal în condiții de siguranță și confort precum și realizare rigolelor de colectare, dirijare și evacuare a apelor, pentru protejarea drumurilor și gospodăriilor la inundații;

Modernizare străzi, vicinale, dalare șanțuri, poduri și podețe în sat Oreavu, comuna Gugești. Investiția presupune dezvoltarea infrastructurii rurale pentru accesul în zonă, în condiții de siguranță sporită, prin realizarea unor lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere în cadrul satului Oreavu, comuna Gugești, în conformitate cu normele Uniunii Europene în vigoare;

Modernizare drumuri de exploatație agricolă. Proiectul presupune lucrări de modernizare și amenajare a drumurilor de acces la exploatații agricole, care asigură legătura între satele componente ale comunei și exploatațiile agricole în scop social, economic și comercial;

Construire centru socio – medical în comuna Gugești, sat vechi. Centrul socio medical va avea un regim de înălțime P+1E și din punct de vedere funcțional, construcția propusă va asigura cadrul necesar pentru desfășurarea următoarelor activități: un cabinet medical cu sală de tratament, sală de așteptare, grupuri sanitare vizitatori, cabinet psiholog, cabinet terapie ocupațională, cabinet consiliere psihologică și asistență socială, sală multifuncțională pentru activități informaționale.

Reabilitare și dotare centru socio – medical în comuna Gugești. Rebilitarea, modernizarea, echiparea clădirii existente în vederea asigurării unor servicii medicale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți locuitorii și acordarea unor servicii sociale anumitor categorii de persoane la care se recomandă locuirea temporară în spații create special pentru astfel de conjuncturi.

Construire sediu PSI și anexă în mediul rural. Investiția presupune desființarea construcției actuale și eliberarea terenului în vederea construirii unui sediu PSI. Destinația clădirii urmează să își păstreze specificul, de garare pentru autospecialele de stins incendii și se vor amenaja spații de cazare, sală de ședințe pentru pregătirea personalului și dispecerat.

Amenajare ,,Centru Agroalimentar” Piață Gugești;

Modernizarea a două terenuri de minifotbal sintetice prin acoperirea acestora (Stadion și Satul Vechi);

Reactualizarea ,,Strategiei de dezvoltare a comunei Gugești 2021 -2027”;

Achiziționarea unei autospeciale pentru lucru la înălțime (nacelă);

Achiziționarea unei autospeciale pentru curățarea și igienizarea străzilor asfaltate;

Refacere aleei Parc Centru Civic și reparat fântâni arteziene;

Înlocuirea plăcuțelor și numerelor stradale;

Sistematizarea verticală blocuri strada Al. Vlahuță și Locuințe Sociale Fabrică;

Modernizarea clădirilor Locuințe Sociale Fabrică;

Reabilitare Sală Sport Școala Al. Vlahuță Gugești;

Transformare clădire Atelier Școală în sală de sport multifuncțională;

Achiziționat mijloc transport persoane pentru activități sportive, educative, etc;

Amenajat adăpost găzduire 50 câini fără stăpân;

Montat sistem de supraveghere video în comuna Gugești și sat Oreavu pentru prevenirea unor acte antisociale și de altă natură;

Achiziționat teren SALF în vederea amenajării unei baze sportive (Bazin înot);

Un nou mandat pentru primarul Vasile Vatră!

„Întotdeauna, un loc capătă, în timp, sufletul și chipul oamenilor cărora le este cu adevărat casă. Asemenea oamenilor, locurile evoluează, se transformă, după măiestria celor care le modelează. Într-un exercițiu de imaginație, mulți dintre noi ar putea regăsi spațiul comunei Gugești în diferite etape ale existenței: copii, tineri, maturi și apoi bătrâni înțelepți. Prin prisma amintirilor, ne vom întâlni jucându-ne, străbătând străzile prăfuite, învățând într-o clădire veche, mergând cu căruțele la oraș, plecând spre alte zări, întorcându-ne muncind și crescând copiii. Privind într-o oglindă paralelă, de când gospodărim comuna împreună vom vedea străzi asfaltate, case noi, școli și grădinițe noi, cămin cultural, parcuri amenajate pentru recreere, locuri de joacă pentru copii, oameni gospodari îngrijindu-și terenurile agricole etc. Vă cer sprijinul și încrederea pentru mandatul de primar al comunei Gugești pentru a putea continua proiectele deja aflate în derulare. De asemenea, vă cer sprijinul și votul de încredere pentru Consiliul Local unde venim în fața dumneavoastră cu cea mai bună echipă. Vă cer sprijinul și votul de încredere pentru Consiliul Județean și pentru actualul și viitorul președinte, domnul Marian Oprișan. Împreună vom pune în aplicare proiecte de investiții în infrastructură care ne vor face o viață mai ușoară!“

Articol executat de SC MEDIA UNO SRL la comanda PSD filiala Vrancea; CUI mandatar financiar 21200019

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?