Ediția: Sâmbătă 18 Mai 2024. Nr. 6627
Ediția: Sâmbătă 18 Mai 2024. Nr. 6627

Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean, dintre localităţile limită judeţ Buzău-Voetin-Sihlea-Obrejiţa-Tîmboieşti-Bordeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T

Comunicat de presă

11 Decembrie 2019

Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean, dintre localităţile limită judeţ Buzău-Voetin-Sihlea-Obrejiţa-Tîmboieşti-Bordeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar al contractului de finanţare, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene – în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1: „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, pentru Regiunea de Dezvoltare Sud–Est”, anunţă începerea activităţilor proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean, dintre localităţile limită judeţ Buzău-Voetin-Sihlea-Obrejiţa-Tîmboieşti-Bordeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T”, cod SMIS 108709.

Valoarea totală a proiectului este de 55.991.137,32 lei din care: 55.170.511,53 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului adică 46.894.934,80 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 7.172.166,48 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 1.103.410,25 lei valoarea cofinanţării eligibile a Consiliului Judeţean Vrancea.

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei legături rapide şi în siguranţă la reţeaua de transport europeană TEN-T. Scopul realizării obiectivului fiind creşterea condiţiilor de dezvoltare durabilă a zonei prin facilitarea mobilităţii populaţiei şi bunurilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

 1. Prin execuţia lucrărilor se vor realiza 22,517 ml. de drum judeţean modernizat, care va asigura accesul locuitorilor comunelor de pe traseu, la traficul de pe reţeaua TEN-T, respectiv 11.984 locuitori.

 2. Se vor realiza 18.610 mp trotuar, se vor moderniza o alveolă pentru mijloace de transport în comun, se vor monta borduri teşite, se vor amenaja 40.144 m de rigole, şanţuri, precum şi 51 podeţe de descărcare. Toate acestea împreună cu elementele de siguranţa circulaţiei (40 treceri de pietoni, 568 ml. parapete metalice, indicatori rutieri, benzi rezonatoare) vor creşte siguranţa circulaţiei şi confortul populaţiei deservite de proiect .

 1. Creşterea portanţei se va asigura prin amenajarea unui sistem rutier nou, iar viteza medie de deplasare va creşte de la 30km/h la 60km/h, asigurându-se astfel fluidizarea traficului.

Rezultatele aşteptate sunt:

 • Modernizarea şi reabilitarea a 22,517 km. din drumul judeţean DJ 202E,

 • Modernizarea şi realizarea a 10,104 km de trotuare şi trasee pietonale,

 • Execuţia unei staţii de transport public şi a unei alveole,

 • Execuţia unor elemente suplimentare destinate siguranţei circulaţiei (198 ml parapet metalic, 22,60 km marcaje, 40 treceri de pietoni cu avertizări luminoase, 24 buc. benzi rezonatoare),

 • Modernizarea a două poduri,

 • Amenajarea a 40.144 ml de rigole şi şanţuri,

 • Montarea de borduri teşite pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la proprietăţi,

 • Amenajarea a 51 podeţe de descărcare,

 • Creşterea portanţei şi siguranţei circulaţiei,

 • Uşurarea accesului la reţeaua TEN-T pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi.

Grupul ţintă

Beneficiari direcţi – Populaţia localităţilor cu acces la DJ 202E (comuna Sihlea, comuna Obrejiţa, comuna Tîmboieşti, comuna Bordeşti) care va beneficia de modernizarea acestuia, aproximativ 11.984 locuitori.

Beneficiari indirecţi – Populaţia din Regiunea Sud-Est a României şi toţi participanţii la traficul reţelei TENT-T.

Perioada de implementare a proiectului este de 63 luni, respectiv între august 2016 şi octombrie 2021.

În data de 10.05.2019 a fost semnat contractul de proiectare, execuţie de lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului nr. 6762, iar demararea efectivă a lucrărilor a început în 02.12.2019, odată cu emiterea ordinului de începere pentru Asocierea S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L.- S.C. SPEDITION UMB. S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. prin liderul de asociere S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poştal: 620098, România.

Telefon: 0327.372.452; e- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Fiştoc Ligian – Manager proiect.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?