„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BROȘTENI, JUDEȚUL VRANCEA”

0
576

Comunicat de presă

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Primăria Comunei Broșteni anunță semnarea contractului de finanțare nr. 2313DOT/2023, 3827/05.09.2023 pentru proiectul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BROȘTENI, JUDEȚUL VRANCEA” cod F-PNRR-Dotari-2023-3399.

Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni, în perioada 06.09.2023 și 31.12.2024.

Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunătățirea infrastructurii de educație la nivelul comunei BROȘTENI și implicit a procesului educațional, prin dotarea cu echipamente digitale și mobilier a sălilor de clasă din localitate. Dotările și echipamentele care se doresc a fi achiziționate sunt necesare derularii activității educaționale în condiții optime în cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE PROFESOR PANAITE C. MAZILU BROȘTENI, JUD. VRANCEA.

Investițiile în educație, în îmbunătățirea infrastructurii educaționale reprezintă o permanentă preocupare a autoritatilor publice locale din comuna BROȘTENI. Pe lângă numeroasele considerente importante ce contribuie la o educație de calitate, condițiile unităților de învățământ în care copiii învață au o importanță majora. De aceea se impune un interes considerabil în dotarea și echiparea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a sălii de sport.

Prin prezentul proiect, se dorește achiziționarea de echipamente noi care vor lua în considerare aspecte privind soluțiile eficiente energetic și responsabile față de mediu, cu impact redus asupra acestuia.

În plus, obiectivul general al proiectului contribuie la creșterea nivelului calitativ și de performanță a procesului educațional, cât și la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului preșcolar, primar, profesional si gimnazial. Autoritățile locale își asumă susținerea creșterii calității învățământului preșcolar, primar și gimnazial, prin: asigurarea infrastructurii necesare desfășurării unui act educațional de calitate, creșterea eficienței, în speță a modului de utilizare a resurselor umane și materiale, corespondența între oferta educațională și cerințele de pe piața muncii, respectiv contextual social, asigurarea egalității de șanse în accesul și utilizarea resurselor educaționale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Îmbunatățirea procesului educațional și modernizarea mediului de învățare prin achiziția de echipamente digitale, dotarea cu mobilier și materiale didactice a ȘCOLII GIMNAZIALE PROFESOR PANAITE C. MAZILU BROȘTENI, JUD. VRANCEA.

2.Dezvoltarea modalităților de predare-învățare-evaluare accesibile și favorabile incluziunii în Comuna BROȘTENI prin achiziționarea echipamentelor digitale.

3.Dezvoltarea componentei digitale de educație și de formare în vederea reducerii decalajelor în învățare în cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE PROFESOR PANAITE C. MAZILU BROȘTENI, JUD. VRANCEA.

4.Asigurarea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă care fac parte din unitatea de învățământ SCOLII GIMNAZIALE PROFESOR PANAITE C. MAZILU BROȘTENI, JUD. VRANCEA.

5.Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare din comuna BROȘTENI, JUD. VRANCEA.

Proiectul este gestionat de Ministerul Educației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemsul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 364.921,83 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 306.657,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 58.264,83 lei. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Comuna Broșteni.

Persoană de contact: Dumitriu Emilian Florin

e-mail: primariabrosteni@yahoo.com

Primar: Dumitriu Emilian Florin telefon 0783018971

R OM Â N I A

JUDEȚUL VRANCEA

PRIMĂRIA COMUNEI BROȘTENI

Comuna BROȘTENI, județul Vrancea, cod poștal : 627050, tel/fax : 0237/675268,

e-mail primariabrosteni@yahoo.com

 

  • Beta

Beta feature

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here