Delegație a APM Vrancea, la Brașov

0
155
smart

COMUNICAT DE PRESĂ:

În 24 noiembrie 2023, delegați ai Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea au fost prezenți la Brașov, alături de reprezentanți ai M.D.L.P.A. și autorități publice locale și județene din România, la Sesiunile de diseminare privind rezultatele realizate în cadrul proiectului SIPOCA 50 în sprijinul autorităților administrației publice centrale și locale și a altor factori interesați, pentru aplicarea unitară legislației și a principiilor de dezvoltare durabilă.

Sesiunile de diseminare au vizat prezentarea a 17 instrumente realizate în cadrul proiectului SIPOCA 50, astfel:

·  3 proceduri în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor;

·  un protocol-cadru de cooperare pentru operaţionalizarea ghişeului unic online între autorităţile administraţiei publice locale și entităţile avizatoare;

·  5 ghiduri în sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale, responsabile cu avizarea documentațiilor pentru asigurarea unui cadru de lucru adaptat la provocările şi tehnologiile actuale şi pentru asigurarea unei abordări inovative;

·  7 ghiduri în care au fost detaliate, ilustrate și exemplificate o serie de situații particulare pentru a sprijini aplicarea procedurilor de control al statului și la nivel local;

·  un standard de cost şi de calitate pentru elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism astfel încât cheltuirea fondurilor publice să fie realizată în condiţii de eficienţă şi eficacitate.

În cadrul dezbaterilor s-a pus accent pe procedurile pentru obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor şi acordurilor necesare şi autorizaţiilor de construire în sistemul de ghişeu unic; facilitarea schimbului electronic de informaţii între entităţile avizatoare ale documentaţiilor de urbanism, respectiv ministere sau instituţii deconcentrate, operatorii economici gestionari ai reţelelor edilitare şi autorităţilor emitente a certificatelor de urbanism şi autorizării construcţiilor; operaţionalizarea ghişeului unic online între autorităţile administraţiei publice locale și entităţile avizatoare.

De asemenea, dezbaterile s-au focusat și pe reevaluarea politicilor de planificare urbană și a strategiilor pe termen scurt, mediu și lung prin diminuarea insulelelor de căldură prezente în aglomerările urbane, diminuarea efectelor căldurii asupra populației prin creșterea suprafețelor acoperite cu arbori și vegetație care ajută la scăderea temperaturilor, utilizarea de materiale pentru pavaje și acoperișuri care să reflecte mai mult din căldura primită de la soare și să rămână, astfel, mai reci decât materialele convenționale, revegetarea orașelor prin crearea de fațade și acoperișuri verzi, crearea de centuri verzi și terase vegetale.

Cele 16 sesiuni de diseminare din cadrul proiectului se organizează la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în colaborare cu grupul de consultanță în management și servicii, Civitta România.

APM Vrancea

Relații Publice și Tehnologia Informației

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here