Ediția: Joi 18 iulie 2024 Nr. 6673
Ediția: Joi 18 iulie 2024 Nr. 6673

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura TIC in comuna Golești, județul Vrancea

Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Primăria comunei GOLESTI anunță semnarea contractului de finanțare nr. 144979/03.02.2023 pentru proiectul ” Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/ Alte infrastructuri TIC ( Sisteme inteligente de management urban/local – ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura TIC in comuna Golești, județul Vrancea

Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni în perioada februarie 2023- iunie 2026 această perioadă cuprinzând și activități realizate înainte de semnarea contractului de finanțare.

Obiectivul general consolidarea coeziunii, ținând seama de disparitățile locale, regionale și naționale, inclusiv de decalajele rurale/urbane, de atenuarea disparităților teritoriale, de promovarea unei dezvoltări regionale echilibrate, încurajând incluziunea și integrarea grupurilor defavorizate, în conformitate cu principiile Pilonului european al drepturilor sociale.

Obiectivul specific este Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă prin imbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi si sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C 10- Fondul local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);

Valoarea totală a proiectului este de 1.873.216,82 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR 1.574.131,78 lei și 299.085,04 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Comuna Golesti.

Persoană de contact : Visan Ana-Maria – Manager proiect

E-mail: comunagolesti@yahoo.com

Telefon: 027.212.989

PRIMAR,

ZAR ALEXANDRU

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?