“Lucrări de reabilitare energetică moderată a Grădiniței nr.1 cu program normal și a Grădiniței nr.2 cu program normal din Comuna Popești, județul Vrancea”

0
167

Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunt incepere implementare proiect

Beneficiar: UAT Comuna Popesti                                                   Data 8 aprilie 2023

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Popesti, în calitate de beneficiar al contractului de finantare nr. 8631/ 21.01.2023/09.02.2023  anunță începerea proiectului: “Lucrari de reabilitare energetica moderata a Gradinitei nr.1 cu program normal  si a Gradinitei nr.2 cu program normal din Comuna Popesti,județul Vrancea”.

Proiectul a aplicat în cadrul apelului de proiecte  lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componeta 10 Fondul Local, Investiția I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate din Comuna Popesti, judetul Vrancea.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • reducerea cu 30 % a necesarului de energie primară
  • reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) cu minim 85,30 %
  • reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) cu 91,64 %.

Indicatorii proiectului:

Reabilitare moderată a clădirilor publice – 583 mp, din care 316 mp Gradinita nr. 1 si 267 mp Gradinita nr.2.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului este în cuantum de 1.502.697,49 lei (un milioncincisutedouamiisasesutenoazecisisaptelei si patruzecisinouabani) cu TVA, din care 0  lei reprezenta ajutorul de stat/ajutorul de minimis.

Data de începere a proiectului: 09.02.2023

Data de finalizare a proiectului:09.02.2024

Data de implementare: 12  luni

Cod proiect PNNR: C10-I3-305 / 16.05.2022

Responsabil de Proiect: Hirju Sanda Geta

UAT Popesti,adresa: sat Popesti, comuna Popesti,judetul Vrancea

Tel/fax: 0237.251911

Email: prim_popesti@yahoo.com

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”

PRIMAR,

CIOCANEL NICOLAE

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here