Unitatea de Achiziții Publice Centralizate, motiv de dispută în plenul CJ

0
2478

Plenul Consiliului Județean Vrancea a aprobat ieri normele specifice privind desfășurarea activității Unității de Achiziții Publice Centralizate. Numai că existența acestei unități a dat naștere la o serie de întrebări din partea social democraților, prin intermediul consilierului județean Constantin Guguianu, care a vrut să știe cine a venit cu ideea de a constitui această unitate de achiziții centralizate și care sunt beneficiile pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean Vrancea și implicit pentru cetățenii județului. Explicația a venit din partea Valentinei Hărăbor, șefa Serviciului de Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean, care a precizat că ideea înființării acestei unități centralizate pentru realizarea achizițiilor publice este dezvoltată în cadrul unui proiect implementat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Beneficiile directe constau în economii la bugetele instituțiilor subordonate, implicit și la bugetul instituției noastre, mergând pe premiza că achiziționând cantități mai mari și interesul operatorilor economici este mai ridicat”, a precizat Valentina Hărăbor. La rândul său, președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a răspuns unei alte întrebări, care a venit tot din partea consilierului PSD Constantin Guguianu, care s-a arătat îngrijorat că acest proiect va veni cu o nouă organigramă și costuri suplimentare cu salarizarea personalului.

Nu au fost înființate posturi noi, ci doar au fost reașezate în organigramă persoane care sunt deja angajate, iar posturile care erau deja libere la Serviciul Achiziții Publice acum sunt disponibile pentru a fi scoase la concurs. Munca la Serviciul de achiziții este o muncă extrem de grea, sunt licitații extrem de importante și vă dau exemplu cu licitația de la spital, proiectul Vrancea Curată sau Managementul Deșeurilor. Acest concept de Unitate de Achiziții Publice nu a fost înființat de Consiliul Județean Vrancea. Să nu interpretăm greșit că se centralizează în sensul de a avea control, ci se centralizează fix pe ideea de a avea o ofertă mai bună, când este vorba de un județ întreg”, a explicat președintele Cătălin Toma.

Consiliul Județean Vrancea are calitate de Organizație Parteneră a Agenției Naționale de Achiziții Publice în implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice, care vizează încurajarea agregării cererii de produse, servicii sau lucrări între autoritățile contractante prin înființarea de unități de achiziții centralizate (UCA) la nivel local. Principalele avantaje și beneficii ale UCA sunt reprezentate de: impactul pozitiv asupra prețului de achiziție, a costului achizițiilor și a costurilor la nivelul autorităților contractante din comunitate; impactul pozitiv asupra nivelului de specializare a profesioniștilor în achiziții; reducerea probabilității de apariție a contestațiilor/ litigiilor și reducerea efortului alocat solicitării acestora; îmbunătățirea capacității de monitorizare a performanței contractorilor și prevenirea unui comportament oportunist din partea acestora.

Plenul Consiliului Județean Vrancea a mai aprobat ieri următoarele proiecte de hotărâre: „Aprobarea depunerii proiectului „Dotarea școlilor speciale din subordinea Consiliului Județean Vrancea, a cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE și a Palatului Copiilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale” și a cheltuielilor legate de proiect”; „Aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu, situat pe raza orașului Odobești” și a cheltuielilor legate de proiect”; „Modificarea și completarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”; „Transmiterea în administrarea Spitalului Județean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focșani a imobilului „Corp C4 – Policlinică Pediatrie”; „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Păunești a sectorului de drum județean DJ 205H de la km 11+478 la km 12+519”;

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a corpului C6 aferent imobilului Mausoleul Mărășești situat în orașul Mărășești și identificat în CF nr. 55947, în vederea demolării”; „Diminuarea domeniului public al Județului Vrancea cu suprafața de teren de 32.373 mp aflată pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național «Autostrada Focșani-Bacău»”. Tot în cadrul ședinței de joi au fost supuse dezbaterii mai multe proiecte privind actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru o serie de obiective de investiții.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here