Ghid de mediere pentru vrâncenii care au datorii la stat

0
262

Fiscul a publicat un ghid despre procedura de mediere care poate fi demarată de vrâncenii cu datorii la bugetul general și care vor să își eșaloneze plata obligațiilor fiscale. Această procedură poate fi solicitată după ce Fiscul a început executarea silită a firmelor sau persoanelor care au datorii la stat. În termen de 15 zile de la comunicarea somației privind executarea silită, se poate depune o notificare privind intenția de mediere referitoare la obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare. În acest caz, după notificarea trimisă de contribuabil, inspectorii fiscului trebuie să suspende procedura de executare silită. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea arată că procedura de mediere constă în „clarificarea situației obligațiilor înscrise în somație, dacă respectivul debitor are obiecții cu privire la acestea; analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege”.

La Finanțe este organizată o întâlnire unde pot fi prezentate orice documente și informații relevante pentru clarificarea obligațiilor fiscale înscrise în somație. „Informaţii suplimentare privind procedura de mediere pot fi obţinute accesând materialul elaborat în sprijinul contribuabililor disponibil la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Mediere_2023.pdf Reamintim, totodată contribuabililor vrânceni că prin conștientizarea importanţei plăţii obligaţiilor fiscale sunt create premisele necesare pentru asigurarea resurselor în vederea funcţionării în parametri optimi a administraţiei publice şi pentru realizarea strategiilor, politicilor şi programelor guvernamentale vizând dezvoltarea socială și economică atât la nivel local cât şi naţional”, se arată în comunicatul AJFP Vrancea.

Finanțiștii vrânceni precizează că prin achitarea obligaţiilor fiscale la termenul de plată se evită calcularea de obligaţii fiscale accesorii suplimentare, adică dobânzi şi penalităţi de întârziere, precum și începerea procedurii de executare silită. De asemenea, în broșura „Cum și unde ne putem plăti obligațiile fiscale”, realizată de ANAF, sunt explicate metodele prin care pot fi achitate impozitele, taxele, contribuțiile, precum și alte sume datorate bugetului general consolidat. Plățile către bugetul de stat pot fi realizate prin cardul bancar sau numerar, la casieriile Trezoreriei Statului; online cu cardul bancar, prin intermediul platformelor Spațiu Privat Virtual și Ghișeul.ro; prin virament bancar; prin ordin de plată multiplu electronic; cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here