Castelul de apă de lângă unitățile militare din Focșani va fi demolat

0
2815

Unitatea Militară 01333 a publicat pe SEAP un anunț de consultare a pieței pentru demolarea castelului de apă din Focșani, identificat ca fiind „pavilion W franco”. Situat între unitățile militare și blocurile de pe Bulevardul București, castelul de apă a fost construit în 1957 și de multă vreme este abandonat, fiind folosit nu de puține ori drept adăpost de oamenii străzii. Potrivit datelor publicate pe SEAP, castelul de apă are o înălțime de 42 de metri și o suprafață de 78 mp. Demolarea nu pare a fi tocmai floare la ureche, dat fiind că grosimea pereților de beton armat este de 20 cm, elementele orizontale ale sistemului structural sunt compuse din planșeu tip placă de beton armat de la cota 29 m, iar acoperișul este tip terasă de la cota +42 m. În plus, în anunț se mai arată că între cotele +32 m și +41 m se găsește înmagazinată rezervă de apă.

În urma examinării de către personal de specialitate, a fost constatat faptul că pavilionul prezintă fisuri și crăpături masive în pereții structurali, planșeul de beton este fisurat iar scările sunt degradate aproape în totalitate. În cadrul demolării se va avea în vedere recuperarea integrală/ parțială și refolosirea în cea mai mare măsură a materialelor rezultate din desfacerea lucrărilor de construcții, precum și colectarea selectivă a deșeurilor rezultate. Operațiunile de demolare se vor executa la lumina zilei. Executantul care va realiza operațiile de demolare va asigura împrejmuirea șantierului cu elemente demontabile, marcarea cu panouri avertizoare și paza permanentă. (…) Zona periculoasă din imediata apropiere a construcției va fi marcată cu indicatoare de avertizare și va fi supravegheată de personal instruit. (…) se va opta pentru două tehnologii de demolare:

1. Realizarea unei schele pe toată înălțimea castelului de apă, dispuse pe perimetrul acestuia și bine ancorate în structură. Demolarea se va realiza cu demolatoare ușoare, în spirală pe transoane de maximum 50 de cm înălțime cu evacuarea molozului rezultat în interiorul castelului de apă. După realizarea operațiunii de demolare pe o porțiune de 2,0 m, se va trece la evacuarea molozului;

2. Demolarea pe tronsoane, conform primei metode, cu nacele agățate de macara.

În mod suplimentar și obligatoriu se vor avea în vedere și următoarele aspecte: părțile de construcție care prezintă pericol de prăbușire vor fi sprijinite și asigurate corespunzător; mutarea din zona pavilionului, la cel puțin 10 m, a rețelelor aeriene de alimentare cu energie electrică, gaze și energie termică, dacă acestea au traseu sau legături cu această zonă; execuția lucrărilor se va face cu mijloace manuale și mecanice, de mică putere, pentru evitarea producerii de vibrații puternice și șocuri; introducerea de contraforți de lemn pe exterior; evacuarea pământului cu lopata; folosirea unui coș de evacuare a molozului din PVC sau alte materiale adecvate (pentru evitarea creșterii noxelor în zonă)”, sunt parte din cerințe, cu mențiunea că transportul molozului rezultat este în sarcina operatorul economic, iar după demolare spațiul rămas liber va fi acoperit cu pământ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here