Ediția: Vineri 21 iunie 2024. Nr. 6654
Ediția: Vineri 21 iunie 2024. Nr. 6654

Verificarea firmelor se va face în baza unor subcriterii de risc

Fiscul a stabilit subcriteriile de risc în baza cărora vor fi realizate acțiunile fiscale la contribuabilii din județ. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea arată că stabilirea subcriteriilor de risc a fost realizată prin raportarea la patru criterii generale, respectiv înregistrarea fiscală, depunerea declarațiilor fiscale, nivelul de declarare și realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alți creditori. „Managementul riscurilor de neconformare fiscală are un rol determinant în creșterea eficienței şi eficacității măsurilor întreprinse de ANAF în scopul atingerii obiectivelor sale strategice, în special a celor referitoare la creșterea nivelului de conformare fiscală, reducerea evaziunii fiscale şi economiei subterane, reducerea cheltuielilor de administrare, precum şi în scopul modernizării proceselor de activitate şi al implementării celor mai bune practici europene şi internaționale”, se arată în informarea AJFP Vrancea.

Subcriteriile de risc fiscal, dezvoltate pe baza criteriilor generale de risc fiscal, sunt următoarele: pentru criteriul cu privire la înregistrarea fiscală: neînregistrarea în scopuri de TVA; neînregistrarea ca plătitor de impozit pe profit; neînregistrarea ca plătitor de impozit specific; neînregistrarea ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor; neînregistrarea ca plătitor de accize; neînregistrarea ca plătitor de impozit pe impozitul pe venit, precum si a contribuțiilor sociale obligatorii; neînregistrarea fiscala în cazul desfășurării de activităţi, obținerii de venituri şi altor situații prevăzute de lege pentru care exista obligativitatea de înregistrare fiscală; riscurile asociate acționarilor/ asociaților/administratorilor/ altor persoane, din perspectiva înregistrării fiscale.

Pentru criteriul cu privire la depunerea declarațiilor fiscale: depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale; nedepunerea declarațiilor fiscale; depunerea eronată a declarațiilor fiscale; riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva depunerii declarațiilor fiscale. Pentru criteriul cu privire la nivelul de declarare: incoerența datelor din declarațiile fiscale faţă de datele din alte formulare prevăzute de lege, depuse de contribuabil; neconcordanța datelor din declarațiile fiscale și din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, în comparație cu datele și informațiile transmise de terți; declararea incorectă a cotei și cuantumului impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de către contribuabil; reducerea profitabilității; riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva nivelului de declarare. Pentru criteriul cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat si către alți creditori: plata cu întârziere a obligațiilor fiscale; neachitarea obligațiilor fiscale; insolvabilitatea; riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/ altor persoane, din perspectiva realizării obligațiilor de plata.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?