Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI SC SENSE&COFFEE SRL”

0
164

Anunț de presă

              Data 28 septembrie 2022

Finalizarea proiectului 

„DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI SC SENSE&COFFEE SRL” 

SC SENSE&COFFEE SRL, cu sediul în Bulevardul Unirii, nr. 5, bloc B4, scara 2, etaj 3, ap. 58, Municipiul Focsani, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “Diversificarea activității firmei SC SENSE&COFFEE SRL”, cod SMIS 113483, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. SENSE & COFFEE S.R.L. prin diversificarea activității firmei concomitent cu introducerea unei noi activități, și anume cea de intreținere și reparare autovehicule. Creșterea productivității societății se va asigura prin dezvoltarea pe verticală a activității, respectiv eficientizarea activității firmei prin oferirea unor produse impecabile și ireproșabile. Datorită investiției ce se dorește a se obține, vor fi oferite produse calitative, la timpi de execuție mult mai reduși și la un pret accesibil tuturor clienților, în conformitate cu cele mai înalte standarde. 

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează construcția unei hale

pentru desfășurarea activității și achiziția de noi echipamente performante și crearea a 5 noi locuri de muncă, cu menținerea celor existente. 

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

În cadrul programului s-a realizat construirea unei hale pentru desfăsurarea activității, respectiv cea de spălatorie auto si achiziționarea următoarelor echipamente specifice: Centrală termică -1 buc; Panou solar-2 buc; Sistem de curățat cu înaltă presiune-5 buc; Braț rotativ- 5 buc; Aspirator pentru mediul uscat-5 buc; Aspirator tapițerie-1 buc; Compresor cu piston-1 buc; Echipament self service-5 buc; Sistem dedurizare-1 buc; Sistem centralizat pentru încalzirea apei cu rezervor -1 buc; Sistem pentru eliberare fise-1 buc; Aspirator cu 2 posturi- 2 buc; Separator de hidrocarburi- 1 buc;   

Valoarea totală a proiectului este de 1.770.956,45 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională  este de 755.773,76 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, cresterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții. Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generație, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, și cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: Răzvan TEODORESCU

Funcţie: Administrator

Telefon: 0723605525,  e-mail: office@sensecafe.ro 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here