Lansarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr.1”

0
204

Comunicat de presă

23 august 2022

Lansarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr.1

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1”, cod SMIS 149646, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9: ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 : “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv specific 9.1: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”.

Valoarea totală a proiectului este de 4.383.339,42 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.862.588,00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin creșterea calității infrastructurii educaționale a Creșei nr. 1 din Municipiul Focșani, respectiv prin reabilitarea, modernizarea și dotarea acesteia.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Reabilitarea, extinderea și modernizarea Creșei nr. 1 în scopul creării condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toți copii din creșă;

2. Sporirea calității dotărilor Creșei nr. 1 în scopul creșterii calității actului educațional;

3. Îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie a unui număr de 50 antepreșcolari din municipiul Focșani;

4. Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzirea spațiilor din clădirea Creșei nr. 1;

5. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate.

Perioada de implementare a proiectului: 58 luni, respectiv între 01.03.2019 – 31.12.2023.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la : Poroşnicu Claudia – Manager Proiect,

Tel: 0237/236000, int: 212, e-mail: porosnicu@focsani.info.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here