Vreți să închiriați teren în fața sediului PNL din Focșani? Acum aveți ocazia nesperată!

0
2554

Lume, lume, Primăria Focșani a scos la licitație o mică bucățică de teren care este fix în fața sediului PNL Focșani, care, în teorie, poate fi adjudecată de oricine e interesat și întrunește câteva condiții. Este vorba despre o suprafață de 0,50 mp de pe Bulevardul Independenței nr. 8, care aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasarii unui panou publicitar. Potrivit informațiilor „la cald”, închirierea se face conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, dar și conform unei Hotărâri a Consiliului Local Focșani din vara acestui an. Într-adevăr, în spatele hotărârii de CL Focșani există o cerere înregistrată la primărie în martie, înaintată de către Organizația PNL Focșani, prin care solicită amplasarea unui sistem publicitar de tip totem luminos, însă dacă e licitație… bal să fie!

Conform HCL, închirierea prin licitație publică a terenului va fi pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, prin simplul acord de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata să nu depășească 10 ani. Prețul de pornire al licitației este de minim 3 lei/mp/ zi, însă valoarea finală va fi stabilită în urma procedurii de licitație publică, fiind stabilită pe baza ofertei câștigătorului procedurii. Criteriile de atribuire ale contractului de închiriere țin de cel mai mare nivel al chiriei, capacitatea economico-financiară a ofertanților, protecția mediului înconjurător (pentru că panoul trebuie luminat cu o sursă de energie solară) și condiții specifice impuse de natura bunului închiriat. Conform aceleiași HCL, este necesar ca, după deschiderea plicurilor, cel puțin două oferte să întrunească condițiile de valabilitate, în caz contrar procedura de licitație urmând a fi anulată. În aceste condiții, cu cât sunt mai multe oferte, cu atât, vorba aceea, sunt mai mult șanse de câștig. Egale. Pentru toți. Așa că, de ce nu? 

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 31 august, ora 14.00, în timp ce data limită de depunere a ofertelor este 7 septembrie, ora 14.00. Ofertele trebuie trimise într-un singur exemplar, împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini, în plic închis și sigilat, la sediul primăriei, din Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1bis, la Registratura Generală – parter. Pe 12 septembrie ora 11.00 vor fi deschise ofertele și, atenție, ședința în cadrul căreia se va derula procedura, tot la sediul primăriei, va fi una publică. 

Este cineva curios? Cine dă garanția de participare de 100 lei, dar și taxa de participare și, firește, întrunește toate condițiile, trece prin filtrul comisiei de evaluare a ofertelor, unde grație votului din CL Focșani se află aleșii locali PNL-iști Cristian Zîrnă și Ionel Costea membri, Victor Dumitru și Corneliu Gheoca – membri supleanți, precum și alți membri/ membri supleanți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Galați, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea, și ai Primăriei Focșani. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here