DSP Vrancea a scos la concurs un post de inspector cu specializare în farmacie

0
340

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vrancea caută să angajeze, pe perioadă nedeterminată, un inspector clasa I gradul profesional principal, la Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă. Pentru această funcție își pot depune însă dosarele cei care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență sănătate – specializarea farmacie și, totodată, pot dovedi că au minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției din Focșani, Bulevardul Gării nr. 14, la secretarul comisiei de concurs, Compartimentul RUNOS, camera 8 la parter, până pe 9 august inclusiv, concursul urmând a se desfășura în septembrie: pe 1 proba scrisă, iar interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susținerea probei.

Până acolo însă, cei care cred că și-ar dori o carieră în DSP Vrancea, trebuie să fie atenți la dosarul de înscriere, care trebuie să conțină formularul tip, curriculum vitae – modelul comun european, copia actului de identitate, ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări și a carnetului de muncă și a adeverinței eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcției sau pentru exercitarea profesiei. Mai sunt necesare copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului, cazierul judiciar, dar și declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Potrivit anunțului postat de DSP Vrancea, relații suplimentare se pot obține la sediul instituției și la secretarul comisiei de concurs, consilier superior Toroc Tătaru Simona Alina – telefon 0237225979/ interior 306, e-mail – alina.toroc@dspvn.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here