Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 * Grupul de Acțiune Local „Țara Vrancei”

0
188

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 * Grupul de Acțiune Local „Țara Vrancei”

Apel de selecție pentru măsura de finanțare:

M6/6B – PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE ÎN CONTEXT CULTURAL

 

Data publicării: 25.02.2022

Data lansării apelului de selecție: 03.03.2022

Măsura lansată prin apelul de selecție: M6/6B – Promovarea formelor asociative în context cultural

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M6/6B sunt:

  • Organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații;
  • Alte forme asociative înființate în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Instituţii de cult (parohii, etc).

Fondurile disponibile pentru această măsură în această sesiune:  131.041 euro

  • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 100.000 de euro/proiect;
  • Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru operațiuni negeneratoare de venit sau operațiuni generatoare de venit cu utilitate publică; 90% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru operațiuni generatoare de venit.

Data limită de depunere a proiectelor: sesiune continuă până la epuizarea fondurilor disponibile sau până la data de 31.12.2022. În cazul unei supracontractări (valoarea proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii) se poate reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Țara Vrancei (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Tara Vrancei pentru măsura M6/6B Promovarea formelor asociative în context cultural și sunt disponibile pe pagina de internet https://tara-vrancei.ro/gal-tara-vrancei/masuri-de-finantare-2022/masura-m6-6b-promovarea-formelor-asociative-in-context-cultural , respectiv sunt disponibile și în format tipărit la sediul GAL Țara Vrancei.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: e-mail office@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725.894.960, www.tara-vrancei.ro sau la sediul GAL Țara Vrancei din comuna Năruja, jud. Vrancea.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here