Finalizare proiect “Grant pentru capital de lucru” MISIT SRL

0
100

DATA: 09.02.2022

Finalizare proiect “Grant pentru capital de lucru” MISIT SRL

S.C. MISIT S.R.L., cu sediul în Com. Suraia, Str. Siloz, Nr. 31, Bloc 1, Judet Vrancea tel. +40(0) 761 332 822, înregistrată sub nr. J39/181/2004 la Oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 16206296, reprezentată legal prin Lazar Aurora, în calitate de Beneficiar, anunta finalizarea proiectului “Grant pentru capital de lucru Misit SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-14786 din 30.07.2021, în valoare totală de 139194,39 RON, din care 121038,6 RON grant si 18155,79 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 14786 din 22.10.2020: 139194,39 RON (din care 121038,6 RON grant si 18155,79 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 02.08.2021
Data sfârșit proiect: 19.01.2022
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-14786
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

– menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii;

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni

Date de contact:
S.C. MISIT S.R.L.,
Lazar Aurora
Administrator
Com. Suraia, Str. Siloz, Nr. 31, Bloc 1, Judet Vrancea, 6273302, telefon: +40(0) 761 332 822,
e-mail: 
mircealazar12@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here