Finalizare proiect “Grant pentru capital de lucru” CATRINOMARYS SRL

0
67

DATA: 09.02.2022

Finalizare proiect “Grant pentru capital de lucru” CATRINOMARYS SRL

S.C. CATRINOMARYS S.R.L., cu sediul în Sat Golesti, com. Golesti, str. Pasunii nr. 1A, jud. Vrancea tel. +40(0) 731 353 325, înregistrată sub nr. J39/1166/2008 la Oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 24904168, reprezentată legal prin Catrinoiu Marius-Marian, în calitate de Beneficiar, anunta finalizarea proiectului “Grant pentru capital de lucru Catrinomarys SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-9859 din 05.08.2021, în valoare totală de 570146,8275 RON, din care 495779,85 RON grant si 74366,9775 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 9859 din 22.10.2020: 570146,8275 RON (din care 495779,85 RON grant si 74366,9775 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 06.08.2021
Data sfârșit proiect: 12.01.2022

Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-9859
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

– menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii;

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni

Date de contact:
S.C. CATRINOMARYS S.R.L.,
Catrinoiu Marius-Marian
Administrator
Sat Golesti, com. Golesti, str. Pasunii nr. 1A, jud. Vrancea, 627150,

telefon: +40(0) 731 353 325,
e-mail: 
catrinomarys@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here