Finalizare proiect “Grant pentru capital de lucru” AMELICRIS SRL

0
107

DATA: 09.02.2022

Finalizare proiect “Grant pentru capital de 
lucru” AMELICRIS SRL

S.C. AMELICRIS S.R.L., cu sediul în Mun. Focsani, str. Aleea 1 Iunie, nr. 27, jud. Vrancea tel. +40(0) 763 197 643, înregistrată sub nr. J39/490/2015 la Oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 34914800, reprezentată legal prin Maria Sandu, în calitate de Beneficiar, anunta finalizarea proiectului “Grant pentru capital de lucru AMELICRIS SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2- 15738 din 27.08.2021, în valoare totală de 70238,55 RON, din care 61077 RON grant si 9161,55 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 15738 din 22.10.2020: 70238,55 RON (61077 RON grant si 9161,55 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 30.08.2021
Data sfârșit proiect: 31.01.2022
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-15738
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

– menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii;

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni

Date de contact:
S.C. AMELICRIS S.R.L.,
Maria Sandu
Administrator
Mun. Focsani, str str. Aleea 1 Iunie, nr. 27, jud. Vrancea, 620141,

telefon: +40(0) 763 197 643,
e-mail: 
amelicrisfocsani@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here