ULTIMA ORĂ! Primăria Focșani: Totul despre ajutorul de încălzire pe 2021

0
2657

Până pe data de 20 noiembrie 2021, focșănenii pot depune formularele pentru ajutorul de încălzire pe 2021.
Pentru a primi ajutorul de încălzire solicitanții trebuie să completeze un formular tip, cu precizarea că de acest ajutor de încălzire pot beneficia persoanele cu venituri mici care au nevoie să-și acopere integral sau parțial costurile cu încălzirea în timpul sezonului rece.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, categoriile de ajutoare fiind:
● ajutor pentru energie termică,
● ajutor pentru gaze naturale,
● ajutor pentru energie electrică,
● ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Tranșele de venit pe membru de familie în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt următoarele:
● până la 200 lei 100%
● între 200,1 lei şi 320 lei 90%
● între 320,1 lei şi 440 lei 80%
● între 440,1 lei şi 560 lei 70%
● între 560,1 lei şi 680 lei 60%
● între 680,1 lei şi 920 lei 50%
● între 920,1 lei şi 1.040 lei 40%
● între 1.040,1 lei şi 1.160 lei 30%
● între 1.160,1 lei şi 1.280 lei 20%
● între 1.280,1 lei şi 1.386 lei în cazul familiilor 10%
● între 1.280,1 lei şi 2.053 lei în cazul persoanei singure 10%

Cererile pot fi descărcate și de pe site-ul Primăriei municipiului Focșani www.focsani.info – secțiunea Ajutoare încălzire locuință.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, începând cu luna următoare pentru cei ce au depus documentele după data de 20 a lunii, începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data depunerii cererii.

Cererea și declarația pe propria răspundere se depune însoțită de actele doveditoare care atestă identitatea și veniturile realizate de membrii familiei:
– copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie,
– copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale,
– copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința,
– copii ale documentelor care atestă veniturile realizate.

Stimulentul pentru energie:

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei lunar/membru de familie sau 2.053 lei lunar în cazul persoane singure beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
● 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
● 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
● 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

 

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate.
În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat. În cazul în care se solicită împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei, solicitantul va depune cererea și declarația pe propria răspundere conform mențiunilor de mai sus, în secțiunea privind ajutorul pentru încălzirea locuinței, în funcție de sistemul de încălzire utilizat.

Solicitantul va depune copii ale facturilor de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale.
În cazul în care se solicită separat, solicitantul va depune cererea și declarația pe propria răspundere conform mențiunilor de mai sus la sediul Direcției de Asistență Socială Focșani.

sursă text: Primăria Municipiului Focșani

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here