Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei SC IZA SRL prin achiziția de noi echipamente”

0
131

Anunț de presă

               Data 24 februarie 2021

Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei SC IZA SRL prin achiziția de noi echipamente”

IZA SRL, cu sediul în Municipiul Focșani, Strada Bârsei, nr. 3, județul Vrancea, cod poștal 620070, România, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “Diversificarea activității firmei SC IZA SRL prin achiziția de noi echipamente”, cod SMIS 117085, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea unității prin produse care nu au fost fabricate anterior în cadrul acesteia, respectiv fabricarea de canistre din plastic si capace pentru acestea, acest lucru fiind posibil prin achiziția de echipamente noi.

Rezultatele proiectului:

  1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce a vizat diversificarea activității firmei prin introducerea unui flux tehnologic nou si modern, societatea achiziționând noi echipamente performante.
  2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.
  3. Certificarea Sistemului de Management al Calității 9001:2015, certificarea procesului de fabricare și internaționalizarea.

În cadrul programului s-au achiziționat echipamente specifice producției de canistre din plastic si capace pentru acestea: Mașină suflare canistre (1 buc), Mașina de injecție capace (1 buc), Sistem de iluminat cu lampa LED (1 buc) și Soft producție (1 buc).

Valoarea totală a proiectului este de 2.109.574,12 lei, valoarea finanțării nerambursabile 1.301.805,78 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională  este de 1.106.534,91 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea unei persoane din categoria defavorizată cât și menținerea acesteia, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generație, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, și cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: ZAMFIR IOANEȘ

Funcţie: Administrator

Telefon/Fax: 0721231447 / 0237614337,  e-mail: office@izasrl.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here