Finalizarea proiectului „Dezvoltarea societății PROMOSTORE DESIGN SRL prin achiziția de echipamente performante de producție”

0
250

Anunț de presă

Data 26 noiembrie 2020

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea societății PROMOSTORE DESIGN SRL prin achiziția de echipamente performante de producție”

PROMOSTORE DESIGN SRL, cu sediul în Municipiul Focșani, Bulevardul Brăilei, nr.49, etaj 1, ap.2, județul Vrancea, cod poștal 620122, România, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “Dezvoltarea societății PROMOSTORE DESIGN SRL prin achiziția de echipamente performante de producție”, cod SMIS 114865, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unei unități noi prin dotarea cu echipamente a unui imobil existent, în scopul reconversiei acestuia și al demarării unei noi activități respectiv fabricarea de mobilier metalic pentru birouri și magazine, acest lucru fiind posibil prin achiziția de utilaje performante.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează crearea unei unități noi prin dotarea cu echipamente a unui imobil existent, în scopul reconversiei acestuia și al demarării unei noi activități.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

3. Recertificarea Sistemului de Management al Calității 9001:2015, certificarea procesului de fabricare a mobilierului metalic pentru birouri și magazine și activități de internaționalizare,

În cadrul programului s-au achiziționat echipamente specifice producției de mobilierului metalic pentru birouri și magazine: Abkant hidraulic (buc. 1), Instalație vopsit metal (buc. 1), Foarfecă ghilotină (buc. 1), Masină debitat table si țevi (buc. 1), Gravator mecanic CNC (buc. 1), Calculator (buc. 2), Pachet solar apă caldă (buc. 1), Software proiectare și prelucrare table (buc. 1), Soft Corel Draw (buc. 2).

Valoarea totală a proiectului este de 2.230.831,12 lei, valoarea finanțării nerambursabile 1.362.226,20 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.362.226,20 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea unei persoane din categoria defavorizată cât și menținerea acesteia, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generație, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, și cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: CĂRĂDAN IONUȚ DANIEL

Funcţie: Administrator

Telefon/Fax: 0765980365 / 0337401980, e-mail: promostoredesign@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here