Finalizarea proiectului „Dezvoltarea S.C. A.G. GRUPINSTAL S.R.L. prin achiziția de utilaje performante în vederea producerii de mobilier”

0
324

Anunț de presă

Data 22 noiembrie 2019

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea S.C. A.G. GRUPINSTAL S.R.L. prin achiziția de utilaje performante în vederea producerii de mobilier”

S.C. AG GRUPINSTAL S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, strada Calea Munteniei – Șoseaua de Centură nr. T83, P435, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “Dezvoltarea S.C. A.G. GRUPINSTAL S.R.L. prin achiziția de utilaje performante în vederea producerii de mobilier”, cod SMIS 111785, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A: “Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea unității prin produse care nu au fost fabricate anterior în cadrul acesteia, respectiv fabricarea de mobilier metalic pentru birouri și magazine, acest lucru fiind posibil prin achiziția de utilaje performante.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează diversificarea activității firmei prin introducerea unui flux tehnologic nou și modern, achizitionând noi echipamente performante.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

3. Recertificarea Sistemului de Management al Calității 9001:2015, certificarea procesului de fabricare a mobilierului metalic pentru birouri și magazine, internaționalizare și activități de auditare financiară externă.

Valoarea totală a proiectului este de 3.734.911,29 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.931.088,68 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea unei noi persoane din categoria defavorizată și menținerea acesteia pe o perioadă de cel putin 3 ani, crescând astfel gradul de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, si cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: GUZU Virgil

Funcţie: Administrator

Telefon: 0237214209, e-mail: office@aggrupinstal.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here