Ediția: Vineri 24 Mai 2024. Nr. 6632
Ediția: Vineri 24 Mai 2024. Nr. 6632

Chestionarul referitor la Planul Naţional Strategic în contextul Politicii Agricole Comune 2021-2027, postat pe site-ul MADR

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a postat pe site-ul propriu Chestionarul referitor la Planul Naţional Strategic în contextul Politicii Agricole Comune (PAC) 2021-2027. „În vederea finalizării Planul Naţional Strategic pentru perioada 2021-2027, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală adresează tuturor actorilor interesaţi rugămintea de a completa ‘Chestionarul cu privire la Planul Naţional Strategic în contextul Politicii Agricole Comune (PAC) 2021-2027’, publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (https://www.madr.ro/dezvoltare-rurala.html) şi de a-l transmite până în data de 31.07.2019, la adresa de e-mail pns2021@madr.ro”, se menţionează într-un comunicat al MADR.

Cei care completează acest chestionar sunt rugaţi, printre altele, să noteze (de la 1 la 9) cele nouă obiective specifice în funcţie de importanţa necesităţii de finanţare, respectiv: sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor şi a rezilienţei în întreaga Uniune, în vederea îmbunătăţirii securităţii alimentare; îmbunătăţirea orientării spre piaţă şi sporirea competitivităţii, inclusiv punerea unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei şi digitalizării; îmbunătăţirea poziţiei fermierilor în cadrul lanţului valoric; contribuirea la energia sustenabilă, precum şi la atenuarea schimbărilor climatice şi la adaptarea la acestea; promovarea dezvoltării sustenabile şi a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum apa, solul şi aerul; contribuirea la protejarea biodiversităţii, îmbunătăţirea serviciilor ecosistemice şi conservarea habitatelor şi a peisajelor; atragerea tinerilor fermieri şi facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale; promovarea ocupării forţei de muncă, a creşterii economice, a incluziunii sociale şi a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei şi a silviculturii sustenabile; îmbunătăţirea răspunsului dat de agricultura UE exigenţelor societale referitoare la hrană şi la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare şi sustenabile, la deşeurile alimentare şi la bunăstarea animalelor.

De asemenea, aceştia trebuie să noteze în funcţie de importanţă intervenţiile permise de propunerea de Regulament pentru următoarea perioadă de programare şi anume: angajamente în materie de mediu şi climă; constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone; dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerinţe obligatorii; investiţii; instalarea tinerilor fermieri şi înfiinţarea întreprinderilor rurale; instrumente de gestionare a riscurilor; cooperare; schimb de cunoştinţe şi informare.

Un alt punct al chestionarului vizează notarea (de la 1 la 5) în funcţie de importanţa necesităţii de finanţare a sectoarelor/subsectoarelor/temelor privind: agricultură – sector zootehnic; agricultură – sector vegetal; industrie alimentară; irigaţii; silvicultură; pomicultură şi legumicultură; infrastructura rurală şi servicii de bază; patrimoniu cultural; formare profesională şi consultanţă; protecţia mediului; instrumente financiare; activităţi non-agricole (IMM-uri, turism, meşteşugărit); LEADER; inovare; asociere şi cooperare; reînnoirea generaţiilor; sprijinirea fermelor mici; gestionarea riscurilor în agricultură; economia circulară digitalizare, agricultură de precizie.

Aplicanţii trebuie să menţioneze şi care au fost punctele slabe ale PNDR 2014-2020, care au fost punctele tari ale PNDR 2014-2020, care sunt recomandările cu privire la viitoarea PAC etc. În prezent, cele trei regulamente ce vizează Politica Agricolă Comună, respectiv planurile strategice, finanţarea, gestionarea şi monitorizarea, organizarea comună de piaţă, sunt în plin proces de analiză şi negociere, căutându-se cele mai potrivite căi de legiferare pentru o implementare cât mai eficientă. Propunerea Comisiei prevede o abordare în care statele membre vor avea mult mai multă flexibilitate în elaborarea intervenţiilor şi în garantarea rezultatelor. Elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de programare naţională trebuie să respecte principiul european al parteneriatului şi să se realizeze pe baza unor proceduri transparente.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?