Ediția: Vineri 24 Mai 2024. Nr. 6632
Ediția: Vineri 24 Mai 2024. Nr. 6632

Profesorul Ștefan Neagu despre eroi învățători din războaie, la aniversarea Colegiului Pedagogic din Focșani

În urmă cu ceva timp scriam că îmi doresc să mai stau de vorbă cu profesorul pensionar Ștefan Neagu (FOTO), deoarece de la dumnealui pot afla informații prețioase legate de județul Vrancea, pe care să vi le pot transmite și dumneavoastră. Reamintesc că Ștefan Neagu, fost inspector școlar, s-a dedicat (și o face în continuare) întru totul școlii, educației, istoriei și tot ce ține de cultură. În articolul de astăzi ne povestește despre spiritul Blajului în dezvoltarea învățământului vrâncean. Prin urmare, este un articol ce merită citit!

În 2004, profesorul Neagu a susținut la Blaj o comunicare, la împlinirea a 250 de ani de școală românească, prin care le-a mulțumit locuitorilor acestei localități pentru cadrele didactice și cărțile trimise nouă, vrâncenilor. Printre beneficiari s-a numărat și Liceul Pedagogic din Focșani, care în același an sărbătorea 135 de ani de la înființare. „Acum 15 ani am susținut la Blaj o comunicare, mulțumindu-le totodată blajinilor pentru dascălii și cărțile trimise, care au contribuit la dezvoltarea învățământului vrâncean. În același an, Liceul Pedagogic din Focșani sărbătorea 135 de ani de la înființare, din inițiativa distinsului profesor Dumitru Săndulachi, directorul unității, ajutat de colectivul didactic, de autorități, părinți și elevi. Invitat la manifestare, am evocat această contribuție, apreciind că între beneficiari s-a numărat și Liceul Pedagogic din Focșani, căruia, cunoscându-i parcursul, i-am recunoscut spiritul Blajului și că dăruirea și strădania pentru învățătură, promovarea și afirmarea noastră ca popor trăitor de milenii în această parte de lume, înfruntând toate vicisitudinile vremurilor și puterilor ostile. În zilele de 9, 10 și 11 octombrie 2004 s-a sărbătorit la Blaj, în prezența președintelui Academiei Române, Eugen Simion, a ministrului Culturii Răzvan Theodorescu și a altor oficialități, 250 de ani de școală sistemică românească, de obște, de învățători și de preoți. Academicianul Eugen Simion remarca importanța școlii blajene și răspândirea spiritului instituit aici în întreaga evoluție a școlilor românești din toate provinciile“, a povestit profesorul Ștefan Neagu.

De-a lungul istoriei, între Țările Române și Transilvania, se știe că au existat permanente contacte și schimburi economice, comerciale și culturale. Școala Ardeleană, ca și întregul Ardeal, a dat ceea ce în parte a primit de la Principatele Române. Meritul Școlii Ardelene este că a dat greutate științifică și putere juridică ideilor despre originea romanică a poporului român și latină a limbii române. Influența Școlii Ardelene și a altor mișcări și instituții din Transilvania este ilustrată și de fondul vechi de carte al Bibliotecii Unirea din Focșani, de peste 600 de volume, mare parte din ele aparținând corifeilor Școlii Ardelene, precum George Barițiu, Gheorghe Șincai, Petru Maior.

Pentru că zilele trecute s-au împlinit 150 de ani de la nașterea învățământului pedagogic vrâncean, profesorul Ștefan Neagu dorește să își exprime recunoștința față de contribuțiile ardelene în învățământul vrâncean, subliniind faptul că marii scriitori clasici români au avut dascăli din Ardeal și tot de acolo au ajuns în Vrancea cși ărți tipărite în tipografia din Blaj, dar și dascăli, printre care îl amintește de Alexe Fortunaru, primul transilvănean venit din Bistrița Năsăud.

Sărbătorind în aceste zile un secol și jumătate de la nașterea învățământului pedagogic vrâncean, se cuvine să exprimăm atât recunoștința noastră pentru rolul școlilor din Ardeal în istoria școlii vrâncene, cât și contribuția instituției sărbătorite de-a lungul existenței sale. Mai întâi trebuie menționat faptul că după modelul școlilor sistemice de care aminteam, și la noi au fost înființate școli și licee de cultură generală, școală normală de băieți, apoi de fete, pentru scurt timp, dar și școală de cântăreți bisericești, pe lângă Biserica Domnească din Focșani. Am cunoscut un absolvent al acestei școli, azi nonagenar, Neculai Diaconu. La Colegiul Național „Unirea“, în bibliotecă, sunt câteva sute de volume tipărite în limba latină în tipografia „Sfânta Troița“ din Blaj. Primul dascăl consemnat în arhive este Alexe Fortunatu, la 1834, la școala de băieți din Focșani. Venea aici din Bistrița Năsăud, iar în 1848 îl găsim între revoluționari la Vidra, în 1850 în școala înființată de obștea Vrancei, primul învățător a fost Aurel Cota, participant la revoluția pașoptistă din Transilvania. Trebuie amintit că profesorii de la Colegiul Național „Unirea“ au contribuit la înființarea liceului de fete „Alexandru Ioan Cuza“, al Liceului Economic și chiar al actualului Liceu Pedagogic“, a spus profesorul Neagu.

Școala Ardeleană și învățământul vrâncean

Aflăm că dascălul Ștefan Neagoe, născut în apropierea Blajului, s-a transferat la Bârlad în anul 1866, apoi a înființat prima tipografie prin care a elaborat lucrări despre istoria literaturii vechi, precum și una din cele mai reușite gramatici a limbii române pentru gimnaziu. Alături de soția sa, Ana Neagoe, au înființat prima școală de fete întreținută de fondurile brâncovenești, sub denumirea de „Pensionul brâncovenesc“, care ulterior a fost transformată în școală de stat. La conducere au mai urmat Nicolae Tipeiu, Dimitrie Caian, Ovid Densusianu, Gheorghe Bogdan Duică, Constantin Moisil, toți lăsând urme notabile în viața școlii vrâncene.

Momentul istoric cel mai important îl reprezintă înființarea, în ianuarie 1866, a gimnaziului „Alexandru Ioan Cuza“, azi prestigiosul Colegiu „Unirea“ din Focșani. Primul dascăl a fost Ștefan Neagoe, absolvent în 1858, al gimnaziului din Blaj cu distincție, al Academiei de Drept în Sibiu, clasificat primul din seria sa, desăvârșindu-și apoi studiile la Viena și Roma, luându-și doctoratul în drept și limbi romanice cu lucrarea „Romanitatea poporului dintre Tisa și Marea Neagră“, lucrare redactată în limba latină, expusă în prezența Papei Pius al IX-lea și a peste 170 de cardinali. Refuză postul de bibliotecar al Vaticanului oferit de sfântul părinte, se întoarce în țară, dar părăsește Transilvania din cauza persecuțiilor naționale, trece în Vechiul Regat, ajunge procuror în București. Părăsește magistratura și vine în 1861 la Focșani, înființând împreună cu soția sa, Ana Neagoe, prima școală de fete. Momentul culminant al carierei sale didactice este reprezentat de numirea ca director al gimnaziului „Alexandru Ioan Cuza“, printr-un decret domnesc din 25 decembrie 1865. După el, mai bine de patru decenii, tot din Ardeal au venit dascălii Nicolae Țipeiu, Dimitrie F. Caian (care a fost și primar al orașului, realizând și prima monografie a Focșaniului), Ovid Densușianu, Gheorghe Bogdan Duică, Constantin Moisil și alții“, a zis profesorul Neagu.

Un cadru didactic pe care profesorul Neagu a dorit să ni-l prezinte este Antonia Mihalcea Dobrescu, cea care a activat la școala din Biceștii de Sus, comuna Dumitrești. Căminul Cultural din Dumitrești poartă și acum numele fiului său, primul care a pus pe note dansurile populare românești. „Nu numai în Focșani, ci și în alte localități vrâncene au venit dascăli din Ardeal. O dăscăliță a fost la școala din Biceștii de Sus, comuna Dumitrești, începând cu 1890, Antonia Mihalcea Dobrescu născută în 1866 la Rebrioara (precizez că denumirea Căminului Cultural din Dumitrești poartă numele Dobrescu, după fiul învățătoarei, muzicolog, primul care a pus pe note dansurile populare românești) satul de obârșie al lui Iacob Mureșanu, absolventă a cursului superior din Năsăud“, a precizat Ștefan Neagu.

Profesorul Ștefan Neagu a luat în mână catalogul la vârsta de 16 ani și 10 luni și l-a lăsat la vârsta de 72 ani, începând cariera ca învățător suplinitor la Școala Greșu din comuna Tulnici. Este de părere că învățătorul și educatorul este cel care construiește temelia unei educații bune. „Știind că piatra de temelie în instruirea fiecărei generații o pune învățătorul – ostașul țării anonim, după cum se cânta în imnul dedicat lor, zăbovesc în finalul acestui interviu la rolul covârșitor pe care l-a avut Școala Pedagogică Focșăneană în istoria ei de 150 de ani, precizând că ei, învățătorii, învățătoarele, dar și educatoarele s-au implicat nu numai în educație și instruire, ci și în toate evenimentele din satele și orașele județului, insistând și asupra unor timpuri chiar dramatice, cum au fost cele Două Războaie Mondiale și rezistența anti comunistă. Documentele studiate, scot la iveală eroi învățători din războaie, învățătoare, surori de caritate în spitale militare ca și deținuți politici, epurați sau mutați din școală în școală în acele vremuri de dictatură“, a subliniat profesorul Neagu.

La mulți ani Colegiul Național Pedagogic Focșani!

Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret“ din Focșani a împlinit 150 de ani de excelență în învățământul preuniversitar, așa că profesorul Ștefan Neagu dorește să își exprime admirația față de cadrele didactice care au știut să educe elevii, în așa fel încât, începând de acum 30 de ani, numele Vrancei să apară pe podium cu locul I. Poate nu întâmplător fiica dumnealui este cadru didactic la Colegiul Pedagogic, iar nepotul său, elev.

Revin asupra distinsului sărbătorit al acestei zile, Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret“, aflat lângă mine ca vecin, unde fiica mea este cadru didactic și nepotul, elev. Mai importante sunt însă, pentru cititor, recunoașterea meritului colectivului didactic de aici în formarea viitorilor oameni ai școlii vrâncene și nu numai. Am cunoscut mai bine activitatea catedrei de limba română, dar și activitatea artistică și culturală remarcabilă din anul 1976, mai ales. De aici au ieșit câștigătorii la nivelul țării, elevi ai regretatului profesor Gheorghe Zaharia, ai profesorului Gheorghe Slujitoru și alții, unii dintre ei fiind profesori aici (Carmina Corbeanu, Carmen Ion), sau la alte licee din Focșani, din țară sau la universități străine. Urcați pe podium în numeroase rânduri, absolvenții de aici au excelat în urmă cu mai bine de trei decenii, la Cluj, ocupând locul I pe țară, depășindu-i pe cei pregătiți chiar de cadre universitare. Nu trebuie uitată nici aprecierea deosebită a cadrelor universitare față de absolvenții de aici, nu numai la limba română, ci și la limbi moderne, istorie, geografie, filosofie, psihologie și alte discipline. Îmi persistă în memorie pe tot parcursul vieții și anul 1979, când am însoțit Mica Pastorală a liceului, venită de la București cu locul I pe țară la un concurs coral. Se cuvine să menționez aici că activitatea muzicală începută la acest liceu de profesorul ardelean Achim Stoica, dirijor și compozitor renumit, continuată apoi de Alexandru Macedon, a atins cele mai multe performanțe prin prietenul meu de o viață, profesorul dirijor Dumitru Săndulache, prea bine cunoscut și admirat nu numai la noi, ci și peste hotarele țării. Am cules câteva din istoria Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret“ din Focșani, în contextul mai larg al școlii vrâncene, exprimând în încheierea acestui articol satisfacția că am fost contemporan cu realizările lor, dar și de admirație față de cele două distinse directoare Felicia Panaite și Luminița Baciu și de întregul colectiv, cadre didactice și administrația care aniversează cum se cuvine împlinirea a 150 de ani. La mulți ani, dragii noștri!“, a încheiat profesorul Ștefan Neagu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?