Ediția: Sâmbătă 20 aprilie 2024 Nr. 6608
Ediția: Sâmbătă 20 aprilie 2024 Nr. 6608

APEL DE SELECȚIE 1/ 2018

Data lansării apelului de selectie :06.09.2018

APEL DE SELECȚIE

1/ 2018

VERSIUNE SIMPLIFICATĂ PENTRU MĂSURILE :

 

M1/1A  ”Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”

M2/2A ” Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”

M3/3A 3A “ Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare “

M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”

M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”

M8/6B – „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare”.

 

Măsuri lansate : Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău anunță lansarea în perioada 06.09.2018 – 08.10.2018 a următoarelor apeluri de selecție :

 • Apel de selecție nr. 1/2018 – pe Măsura M1/1A  ”Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”
 • Apel de selecție nr. 1/2018 pe Măsura M2/2A ” Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”
 • Apel de selecție nr. 1/2018 pe Măsura M3/3A “ Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare “
 • Apel de selecție nr. 1/2018 pe Măsura M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”
 • Apel de selecție nr. 1/2018 CU PRELUNGIRE PANA LA DATA DE 18.10.2018 – Măsura M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”;
 • Apel de selecție nr. 1/2018 CU PRELUNGIRE PANA LA DATA DE 18.10.2018 – Măsura M8/6B „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare”.

 

Beneficiari eligibili :

 • Pentru Măsura M1/1A ”Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare” :
 • ONG, Asociații, Forme asociative- Cooperative agricole, Societăți Cooperative, Grupuri de producători, Fundații, Parteneriate public – privat, Persoane fizice și/sau juridice – în baza unui acord de parteneriat
 • Pentru Măsura M2/2A ” Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”:
 • PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători
 • Pentru Măsura M3/3A “ Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare “:
 • PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători, Forme asociative
 • Pentru Măsura M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”:
 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups)
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
 • Pentru Măsura M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” :
 • Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
 • Instituții publice locale
 • Asociații și fundații
 • Parteneriate public-private.
 • Alte tipuri de parteneriate formate din categoriile mai sus mentionate
 • M8/6B „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare”:
 • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;
 • Autorități locale cu responsabilități în domeniu
 • Parteneriate cu actori sociali relevanți
 • ONG

 

Fondurile disponibile pentru măsurile lansate și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru un proiect :

 

MASURA Fondul disponibil pentru masura 

euro

Suma maximă nerambursabilă/proiect

euro

Măsura M1/1A 61.581, 78 50.000,00
Măsura M2/2A 361.225,28 100.000,00
Măsura M3/3A 147.796,28 120.000,00
Măsura M5/6A 505.946,21 75.000,00
Măsura M7/6B 362.084,93 76.000,00
Măsura M8/6B 36.582,56 36.575,00

 

Data limită de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele :

Proiectele se vor depune până  la data limită 08.10.2018, IAR PENTRU MASURILE 7/6B SI M8/6B DATA LIMITA DE DEPUNERE VA FI 18.10.2018, la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, situat în sat Caşin, comuna Cașin, nr. 14, zona Andreşeşti (în incinta DMC), județul Bacău, zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 16.00.

 

INFORMAȚII  DETALIATE  PRIVIND  ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURILOR  sunt cuprinse în  GHIDUL SOLICITANTULUI  PENTRU măsura M1/1A  ”Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”, măsura M2/2A ” Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”, măsura  M3/3A  “ Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare “, măsura M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”, măsura M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” si M8/6B „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL www.gal-valea-trotusului.ro.

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele : telefon: fix :0334/428334, e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com, pagina web : www.gal-valea-trotusului.ro.

De asemenea, informații detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul ASOCIAȚIEI  GAL VALEA TROTUȘULUI  BACĂU  pe suport tipărit.

 

Prezentul Apel de selecție a fost aprobat de către Consiliul Director al Asociației GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU , conform Deciziei Consiliului Director nr. 24 din 18.09.2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?